Tom Luyster : 1 รายการ
มุ่งสู่ "ลีน" ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า VALUE STREAM MANAGEMENT
มุ่งสู่ "ลีน" ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า VALUE STREAM MANAGEMENT

Don Tapping / Tom Luyster / Tom Shuker / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 256 หน้า

ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการสายธารคุณค่า คือ การสร้างสรรค์แผนงานการแปลงสภาพไปสู่ลีนที่สมบูรณ์และมองเห็นได้ด้วยสายตา ทั้งยังให้ทักษะที่จำเป็นต่อการแปลงไปเป็นลีนด้วย

จุดศูนย์กลางของการจัดการสายธารคุณค่าด้วย 8 ขั้นตอนในการวางแผน วาดผัง และรักษาการปรับปรุงแบบลีนให้ยั่งยืนนี้ คือ แผนภาพลำดับเรื่องการจัดการสายธารคุณค่า (Value Stream Management Storyboard) แผนภาพลำดับเรื่องนี้ เป็นการนำเอาคน เครื่องมือ มาตรวัด มารวมกันและรายงานในกระดาษหนึ่งแผ่นที่เข้าใจได้ง่ายด้วยการมองด้วยสายตา (Visual)

Tapping, Luyster และ Shuker ผู้เขียนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้ได้มากกว่าไคเซ็นแบบเป็นส่วนๆ เพื่อคงรักษากระบวนการดำเนินการลีนให้ยั่งยืน หลายคนใช้แผนผังสายธารคุณค่าเพื่อเป็นเครื่องมือเดี่ยวๆ แต่ไม่ใช่สำหรับระบบโดยรวม 8 ขั้นตอนของผู้เขียนในหนังสือเล่มนี้ จะให้แนวทางสำหรับการดำเนินโครงการลีนที่สมบูรณ์ ทั้งยังสนับสนุนให้คุณสร้างระบบการผลิตแบบของคุณเอง แทนที่จะใช้เพียงเครื่องมือของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ด้วยการจัดการสายธารคุณค่านี้ คุณจะแปลงสภาพไปสู่ลีนและสามารถรักษาความเป็นลีนไว้ให้ยั่งยืนได้หนังสือเล่มนี้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว