วัชรพล สุขโหตุ, ดร. : 2 รายการ
คู่มือ S&OP การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
คู่มือ S&OP การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

Thomas F. Wallace / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / วัชรพล สุขโหตุ, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 240 หน้า

การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales & Operations Planning : S&OP) เป็นกระบวนการตัดสินใจชั้นเลิศที่ช่วยบุคลากรในองค์กรให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมและดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นโดยการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจอุปสงค์ที่อยู่ทางปลายน้ำอย่างสมดุล... เป็นการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ของธุรกิจและแผนธุรกิจเข้ากับภาพรวมของการวางแผนการขาย และปฏิบัติการกระบวนการแต่ละกระบวนการซึ่งก็คือ การป้อนคำสั่งซื้อ การวางแผนตารางกำหนดการหลัก ตารางกำหนดการของโรงงาน และเครื่องมือในการจัดซื้อที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจสัปดาห์ต่อสัปดาห์ วันต่อวัน และชั่วโมงต่อชั่วโมงในหนังสือที่ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 ของ Thomas F. Wallace ผู้เชี่ยวชาญ S&OP เล่มนี้ ถือเป็นคู่มือในการเริ่มนำ S&OP มาดำเนินการ บอกวิธีการนำ S&OP ไปใช้ในแต่ละช่วงแต่ละระยะ เพื่อประโยชน์แก่องค์กร ลูกค้า และโซ่อุปทานของคุณรวมถึงวิธีการใช้ S&OP ในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ อาทิ:

* การผลิตแบบลีน
* ธุรกิจระดับโลก
* ผลิตภัณฑ์ที่มีฤดูกาลสูง
* การผลิตขั้นสุดท้ายตามคำสั่งซื้อ/การสร้างตามคำสั่งซื้อ/การเลื่อนเวลาการผลิต (Finish-to-Order/build-to-Order/Postponement)
* การจัดการโซ่อุปทาน

หากคุณพร้อมเริ่มนำ S&OP มาใช้ในองค์กร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้แนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นโอกาสเสี่ยงน้อย และประสบความสำเร็จหากคุณได้เริ่มใช้ S&OP มาบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการและสร้างความมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
เอาต์ซอร์ส (Outsource) ใครเก่งสิ่งไหน ก็ทำสิ่งนั้น
เอาต์ซอร์ส (Outsource) ใครเก่งสิ่งไหน ก็ทำสิ่งนั้น

Linda R. Dominguez / วัชรพล สุขโหตุ, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 240 หน้า

แนวทางจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณสามารถดำเนินการ
และการจัดการโครงการการริเริ่มการทำเอาต์ซอร์สให้ประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันนี้ บริษัทชั้นนำหลายบริษัทได้รวมเอาการทำเอาต์ซอร์ส เข้าเป็นส่วนสำคัญเชิงกลยุทธ์ส่วนหนึ่งในปรัชญาการบริหารจัดการของตน และสถานการณ์เช่นนี้กำลังเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็ว และในระดับที่เราไม่เคยพบเห็นเมื่ออดีตไม่กี่ปีที่ผ่านมา หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดก็คือ เพื่อที่จะอยู่ในสถานะที่อยู่นำหน้าคู่แข่งของคุณอยู่เสมอ การเอาต์ซอร์สก็อาจเป็นคำตอบที่คุณมองหาอยู่
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว