บุญเสริม วันทนาศุภมาต : 2 รายการ
ไคเซ็น Kaizen
ไคเซ็น Kaizen

The Productivity Press Development Team / บุญเสริม วันทนาศุภมาต
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 136 หน้า

“ไคเซ็น” (Kaizen) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นรากฐานสำหรับการปรับปรุงการผลิตแบบลีนทุกๆ อย่าง กิจกรรมไคเซ็นเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นในสถานที่ทำงาน

หนังสือ “ไคเซ็น” จะพาคุณผ่านขั้นตอนสำคัญต่างๆ ในการทำกิจกรรมไคเซ็นที่มีประสิทธิผลอย่างยิ่ง - นั่นคือการวางแผนที่ดี การดำเนินการที่ดี และการจัดทำติดตามผลที่ดี

หนังสือเล่มนี้จะ :

ให้กลยุทธ์การเรียนรู้และภาพรวมในแต่ละบท
อธิบายขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอนการจัดเตรียมสำหรับกิจกรรมไคเซ็นโดยละเอียด
แสดงแผนผังของกระบวนการการดำเนินงานในกิจกรรมไคเซ็น
แนะนำเคล็ดลับการนำเสนอผลงานของคุณต่อผู้บริหารของบริษัท
คัมบัง Kanban
คัมบัง Kanban

The Productivity Press Development Team / บุญเสริม วันทนาศุภมาต
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 160 หน้า

หนังสือ "คัมบัง" (Kanban) เล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตารางการผลิตและการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ เพื่อหลีกเลี่ยง การผลิตที่มากเกินไป (Overproduction) และสินค้าคงคลังที่มากเกินไป (Overstock) วิธีการและเป้าหมายที่อธิบายในหนังสือนี้ เป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

"ระบบคัมบัง" เป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิตในทุกๆ กระบวนการ สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็น "ระบบประสาท" ของการผลิตแบบลีน เพราะว่าจะจัดการการผลิตเสมือนกับสมองและประสาทของมนุษย์ที่ควบคุมร่างกายของเรา ประโยชน์เบื้องต้นก็คือ การลดการผลิตมากเกินไป และมุ่งหมายเพื่อผลิตสิ่งที่สั่ง ในเวลาที่สั่ง และตามจำนวนที่สั่งเท่านั้น

"คัมบัง" เป็นคำในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง ป้าย หรือ สัญญาณ และถูกใช้เป็นชื่อสำหรับการเรียกป้ายการควบคุมวัตถุดิบในระบบดึง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว