พรเทพ เหลือทรัพย์สุข : 5 รายการ
ปรับปรุงการผลิต ด้วยแนวคิดแบบลีน
ปรับปรุงการผลิต ด้วยแนวคิดแบบลีน

Javier Santos / Richard A. Wysk / Jose M. Torres / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 340 บาท, จำนวน 304 หน้า

ครอบคลุมเทคนิคการจัดการการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษาจากโลกจริง

หนังสือ "ปรับปรุงการผลิตแบบลีน" (Improving Production With Lean Thinking) ครอบคลุมถึงประเด็นที่หนังสือสืออ้างอิงเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตอื่นๆ ไม่ได้กล่าวถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการบูรณาการแบวคิดแบบลีนเข้ากับการผลิตและโซ่อุปทาน และทำอย่างเป็นระบบ เพราะตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้น และอายุของผลิตภัณฑ์สั้นลงทุกทีๆ หนังสือเล่มนี้รวมถึงปูมหลังเชิงวิเคราะห์และเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการผลิต ควบคุม และออกแบบ ด้วยการมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติ
การป้องกันความผิดพลาด Mistake-Proofing for Operators
การป้องกันความผิดพลาด Mistake-Proofing for Operators

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

ระบบควบคุมคุณภาพแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control System : ZQC) เป็นวิธีการป้องกันความผิดพลาดโดยการเฝ้าติดตามสภาวะของกระบวนการผลิต ณ แหล่งกำเนิดและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นสาเหตุให้เกิดชิ้นงานบกพร่องหรือของเสีย ข้อดีประการหนึ่งของ ZQC คือ การพุ่งความสนใจแก้ไขสภาพของกระบวนการปฏิบัติการ ไม่ใช่การกล่าวโทษผู้ปฏิบัติที่ทำงานผิดพลาด Dr. Shigeo Shingo ผู้ซึ่งเป็นผู้คิดค้น ZQC ตระหนักดีว่า เป็นเรื่องปกติวิสัยที่มนุษย์จะทำงานผิดพลาดหรือหลงลืมบ้างเป็นบางครั้ง ในแนวคิดที่ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดนี้ อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดที่เรียกว่า Poka-Yoke ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบและให้ข้อมูลป้อนกลับในทุกๆ ชิ้นของผลิตภัณฑ์หรือการปฏิบัติการ ไม่ใช่เพียงแค่การสุ่มตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ จะให้ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบ ZQC ในรูปแบบที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะครอบคลุมทุกๆ แง่มุมของกลยุทธ์การปรับปรุงการผลิตที่มีความสำคัญมากนี้

หนังสือ “การป้องกันความผิดพลาด” เล่มนี้ ได้รับรางวัล Shingo ทั้งยังเป็นหนังสือที่พัฒนามาจากหนังสือ Zero Quality Control : Source Inspection and the Poka-Yoke System ของ Dr. Shigeo Shingo โดยนำเสนอแนวคิดและเครื่องมือหลักๆ ในรูปแบบย่นย่อ เข้าใจง่าย ทำให้ใช้เวลาและความพยายามน้อยกว่าการอ่านเล่มต้นฉบับ และมีตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมผู้อ่านให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว Quick Changeover for Operators
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว Quick Changeover for Operators

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

“การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร” เป็นการติดตั้งสายการผลิตเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ หลายโรงงานใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อความยืดหยุ่นในการผลิต หนังสือ “การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว” ที่มีพื้นฐานจากระบบ SMED ของ Dr. Shigeo Shingo เล่มนี้ จะสอนพนักงานผู้ดำเนินการผลิตเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการลดเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จากหลายๆ ชั่วโมง ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที หรือแม้กระทั่ง เพียงไม่กี่วินาที!

SMED เป็นคำเรียกย่อของ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรภายในในจำนวนนาทีที่เป็นเลขหลักเดียว วิธีของ SMED นี้ เรียบง่ายและสามารถใช้ได้กับทุกประเภทเครื่องจักรและอุตสาหกรรม แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมบริการ

SMED เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตการณ์ , การคิด , และการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (Changeover) อย่างแท้จริง คุณต้องสังเกตว่าสิ่งต่างๆ ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง คุณต้องคิดและจดบันทึกวิธีการที่จะใช้ปรับปรุงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แล้วคุณก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการหาวิธีทำการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งเป็นงานที่จำเป็นได้โดยให้เกิด เวลาที่ต้องหยุดเดินเครื่องจักร (Downtime) ที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE for Operators
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE for Operators

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

เป้าหมายของการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องมือเครื่องจักรทุกเครื่องทำงานได้เต็มศักยภาพของมัน และคงรักษาสภาพอยู่ที่ระดับนั้น ในการที่จะทำดังนั้นได้ คุณต้องมีเครื่องมือการวัดที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาของเครื่องจักร แล้วคุณจึงจะกำจัดปัญหาเหล่านั้นออกไป กุญแจสู่ความเข้าใจในเรื่องนี้ คือ “ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” หรือ OEE

OEE เป็นตัววัดที่สำคัญใน TPM ที่บอกคุณถึง “สุขภาพ” ของเครื่องจักร เป็นการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 อย่างใน “อัตรา” เดียว นั่นคือ เวลาเครื่องจักรนั้นถูกใช้งานจริงๆ ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเครื่องจักรนั้น หนังสือ “ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” เล่มนี้ จะให้แนวคิดพื้นฐานของ OEE แก่พนักงานในสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นพนักงานที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการติดตามและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของเครื่องจักร
งานที่เป็นมาตรฐาน Standard Work
งานที่เป็นมาตรฐาน Standard Work

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 144 หน้า

งานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Work) คือชุดวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับการเห็นพ้องกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงคน วัสดุ และเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันเพื่อคงรักษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการคาดการณ์ได้ไว้อย่างมีประสิทธิผล ในวิธีการปฏิบัติงานนี้จะมีรายละเอียดที่แน่นอนเกี่ยวกับรอบเวลาในการผลิต จำนวนชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต ลำดับการทำงาน ค่า Takt Time ผังจุดปฏิบัติงาน และสินค้าคงคลังที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ

งานที่เป็นมาตรฐานยังเป็นเส้นฐานของการปรับปรุงและวิวัฒน์ เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและลำดับขั้นตอนที่จะทำให้เกิดสมรรถนะสูงสุดและการทำให้มีความสูญเปล่าน้อยที่สุด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว