พนิดา เกษมวรพงศ์กุล : 1 รายการ
Samsung ปะทะ Sony
Samsung ปะทะ Sony

Sea-Jin Chang / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / พนิดา เกษมวรพงศ์กุล
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 240 หน้า

ในปี 2002 เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Sony ลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของ Samsung เป็นครั้งแรก เพราะเหตุใดสมรรถนะการดำเนินงานของ Sony ที่เคยมีอิทธิพลเหนืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก จึงตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จู่ๆ Samsung ก็อุบัติขึ้นจากที่ไม่มีใครรู้จัก

หนังสือที่น่าดึงดูดใจเล่มนี้ของศาสตราจารย์ด้านธุรกิจชั้นนำ Dr. Sea-Jin Chang เปรียบเทียบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์หลักของ Sony และ Samsung ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การตลาด โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร และยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 ถึงปี 2006

หนึ่งในผลการวิจัยหลักจากหนังสือเล่มนี้ คือความแตกต่างของสมรรถนะการดำเนินงานระหว่าง Sony และ Samsung ไม่ได้เป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ของพวกเขาเท่านั้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว