ยุพา กลอนกลาง : 12 รายการ
จากวัฒนธรรมโตโยต้า สู่วัฒนธรรมแบบลีน Creating a Lean Culture
จากวัฒนธรรมโตโยต้า สู่วัฒนธรรมแบบลีน Creating a Lean Culture

David Mann / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 272 หน้า

เครื่องมือแปลงสภาพสู่ “ลีน” อย่างยั่งยืน

การผลิตแบบ "ลีน" ได้รับการทดสอบมาแล้วว่าไม่มีใครเทียบเคียงได้ในบรรดาการจัดระบบการดำเนินการผลิต แต่ความพยายามในการทำลีนส่วนใหญ่ก็ยังคงจบลงด้วยผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง ปัจจัยสำคัญที่มักมองข้ามกันบ่อยๆ ก็คือการทำลีนนั้นต้องมีวิธีและทักษะการจัดการแบบวันต่อวันและชั่วโมงต่อชั่วโมง ที่ผู้นำในสภาพแวดล้อมของการผลิตแบบเป็นชุดและเข้าแถวรอ (Batch-and-Queue) แบบเคยปฏิบัติกันมานั้นไม่คุ้นเคยและไม่สะดวกจะทำ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำแบบลีนสามารถแปลงสภาพการผลิตจากแบบเป็นชุด (Batch) ไปเป็นแบบลีน (Lean) ได้สำเร็จด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เขียนได้ให้ความแนะนำที่วิกฤติสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการแบบลีนไว้
แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม The TOYOTA Way Fieldbook
แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม The TOYOTA Way Fieldbook

Jeffrey K. Liker, Ph.D. / David Meier / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 550 บาท, จำนวน 624 หน้า

สร้างวิถีของคุณ ด้วยแนวคิดแบบลีน...ภาคปฏิบัติ

Professor Dr. Jeffrey K. Liker ได้เผย 14 หลักการที่อยู่เบื้องหลังความมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ โตโยต้าในหนังสือขายดีทั่วโลก “วิถีแห่งโตโยต้า” (The Toyota Way) ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้ร่วมกับอดีตพนักงานโตโยต้า David Meier แกะรอยและแสดงให้คุณเห็นว่าการนำ “สูตร” สำหรับความเป็นเลิศไปปฏิบัตินั้นทำได้อย่างไร

คุณจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาปรัชญาในระยะยาว เพื่อการลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่จะหยุดปัญหาอย่างรวดเร็ว พัฒนาผู้นำที่อยู่ในระบบของคุณ; เปลี่ยนถ่ายบริษัทของคุณเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องลีนอย่างแท้จริงที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้า และวางตำแหน่งองค์กรเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
LEAN LOGISTICS ลอจิสติกส์แบบลีน
LEAN LOGISTICS ลอจิสติกส์แบบลีน

Michel Baudin / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 430 บาท, จำนวน 400 หน้า

คลังสินค้าของคุณมีชิ้นส่วนอยู่เต็ม ขณะที่ต้องมีการหยุดผลิตเพราะขาดแคลนชิ้นส่วนอื่นหรือไม่?

คุณรู้ไหมว่ามีชิ้นส่วนใดในคลังบ้าง และเมื่อใดจึงจะถึงรอบการเติมครั้งต่อไป
ลูกค้าของคุณบ่นไหมว่า Lead Time ของโรงงานคุณนั้นยาวนานเกินไป แถมยังส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนดอีกด้วย?
ปริมาณกิจกรรมด้านลอจิสติกส์ของโรงงานของคุณแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่แน่ไม่นอนใช่หรือไม่?

หนังสือเล่มนี้ช่วยแนะนำการจัดการปัญหาต่างๆ ข้างต้นได้ โดยอธิบายถึงทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของลอจิสติกส์แบบลีนและการไหลของสารสนเทศที่ก่อตัวเป็น “ระบบประสาท” พร้อมด้วยวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งวัตถุดิบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ คุณสามารถค้นพบวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วน ขณะที่ก็ต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำไว้ด้วย พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความยืดหยุ่นที่ได้มาจาก “ระบบการผลิตแบบลีน”

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงวิธีการส่งมอบชิ้นส่วนไปยังผู้ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการที่ถูกต้องสำหรับสินค้าสำเร็จรูปภายหลังจากที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยละเอียด พร้อมทั้งมีภาพประกอบด้วย

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุม “ลอจิสติกส์” ในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายควบคุมการผลิตด้วย
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว Quick Changeover for Operators
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว Quick Changeover for Operators

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

“การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร” เป็นการติดตั้งสายการผลิตเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ หลายโรงงานใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อความยืดหยุ่นในการผลิต หนังสือ “การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว” ที่มีพื้นฐานจากระบบ SMED ของ Dr. Shigeo Shingo เล่มนี้ จะสอนพนักงานผู้ดำเนินการผลิตเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการลดเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จากหลายๆ ชั่วโมง ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที หรือแม้กระทั่ง เพียงไม่กี่วินาที!

SMED เป็นคำเรียกย่อของ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรภายในในจำนวนนาทีที่เป็นเลขหลักเดียว วิธีของ SMED นี้ เรียบง่ายและสามารถใช้ได้กับทุกประเภทเครื่องจักรและอุตสาหกรรม แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมบริการ

SMED เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตการณ์ , การคิด , และการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (Changeover) อย่างแท้จริง คุณต้องสังเกตว่าสิ่งต่างๆ ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง คุณต้องคิดและจดบันทึกวิธีการที่จะใช้ปรับปรุงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แล้วคุณก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการหาวิธีทำการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งเป็นงานที่จำเป็นได้โดยให้เกิด เวลาที่ต้องหยุดเดินเครื่องจักร (Downtime) ที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE for Operators
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE for Operators

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

เป้าหมายของการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องมือเครื่องจักรทุกเครื่องทำงานได้เต็มศักยภาพของมัน และคงรักษาสภาพอยู่ที่ระดับนั้น ในการที่จะทำดังนั้นได้ คุณต้องมีเครื่องมือการวัดที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาของเครื่องจักร แล้วคุณจึงจะกำจัดปัญหาเหล่านั้นออกไป กุญแจสู่ความเข้าใจในเรื่องนี้ คือ “ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” หรือ OEE

OEE เป็นตัววัดที่สำคัญใน TPM ที่บอกคุณถึง “สุขภาพ” ของเครื่องจักร เป็นการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 อย่างใน “อัตรา” เดียว นั่นคือ เวลาเครื่องจักรนั้นถูกใช้งานจริงๆ ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเครื่องจักรนั้น หนังสือ “ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” เล่มนี้ จะให้แนวคิดพื้นฐานของ OEE แก่พนักงานในสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นพนักงานที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการติดตามและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของเครื่องจักร
งานที่เป็นมาตรฐาน Standard Work
งานที่เป็นมาตรฐาน Standard Work

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 144 หน้า

งานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Work) คือชุดวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับการเห็นพ้องกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงคน วัสดุ และเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันเพื่อคงรักษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการคาดการณ์ได้ไว้อย่างมีประสิทธิผล ในวิธีการปฏิบัติงานนี้จะมีรายละเอียดที่แน่นอนเกี่ยวกับรอบเวลาในการผลิต จำนวนชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต ลำดับการทำงาน ค่า Takt Time ผังจุดปฏิบัติงาน และสินค้าคงคลังที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ

งานที่เป็นมาตรฐานยังเป็นเส้นฐานของการปรับปรุงและวิวัฒน์ เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและลำดับขั้นตอนที่จะทำให้เกิดสมรรถนะสูงสุดและการทำให้มีความสูญเปล่าน้อยที่สุด
แนวคิดแบบลีน Lean Thinking
แนวคิดแบบลีน Lean Thinking

James P. Womack / Daniel T. Jones / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 488 หน้า

ทำได้มากขึ้น...ด้วยทรัพยากรน้อยลง

ในหนังสือ The Machine That Changed the World ซึ่งเป็นสุดยอดหนังสือของ James Womack และ Daniel Jones สองนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมชั้นเซียนของโลก ได้อธิบายว่าบริษัทต่างๆ จะสามารถปรับปรุงสมรรถนะของตนให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากมาย ด้วยการใช้วิธี “การผลิตแบบลีน” แบบที่ Toyota ได้บุกเบิกไว้นั้นได้อย่างไร หนังสือ Lean Thinking เล่มนี้ จะได้ขยายแนวคิดนี้ออกไปอีก เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเหล่าผู้นำองค์กรในวันนี้

ปัญหาที่ Womack และ Jones ได้อธิบายไว้ก็คือ การที่เหล่าผู้จัดการมองไม่เห็นว่าอะไรคือ ‘คุณค่า’ สำหรับลูกค้า และไม่รู้ว่าจะสร้าง ‘คุณค่า’ ขึ้นมาได้อย่างไร และหากยังคงดำเนินระบบแบบที่เป็นอยู่ ทั้งมีคำจำกัดความของคำว่า ‘คุณค่า’ แบบเก่าๆ อยู่ล่ะก็ พวกเขาก็จะทำแต่สิ่งที่สูญเปล่า และเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะยังคงซบเซาต่อไป

สิ่งที่จำเป็นต้องมีแทนก็คือ แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุ คุณค่า (Value) ได้อย่างชัดเจน เพื่อจัดเรียงทุกๆ กิจกรรมที่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งอยู่ตาม สายธารคุณค่า (Value Stream) และช่วยทำให้ การไหล (Flow) ของคุณค่าเป็นไปอย่างราบรื่นได้ตามที่ลูกค้า ดึง (Pull) เพื่อให้เกิด ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)

แนวคิดใหม่นี้เป็นการเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดมาจากวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมอเมริกัน เยอรมัน และญี่ปุ่น แล้วมาประสานเข้าด้วยกันในแบบที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ทุกกิจกรรม นับตั้งแต่อุตสาหกรรมการเดินทาง ไปจนถึงการก่อสร้าง และไปจนถึงการดูแลสุขภาพ

หนังสือ Lean Thinking เล่มนี้ ไม่ได้มี “สูตรสำเร็จ” ในการบริหารจัดการแบบใหม่ ไว้เพื่อใช้เป็นยาสารพัดโรคแต่ อย่างใด แต่จะนำเสนอแนวความคิด ความเป็นไป และการปฏิบัติแบบใหม่ให้กับผู้จัดการที่ตั้งใจจริง ...ผู้ที่จะเปลี่ยนโลก
มุ่งสู่ "ลีน" ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า VALUE STREAM MANAGEMENT
มุ่งสู่ "ลีน" ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า VALUE STREAM MANAGEMENT

Don Tapping / Tom Luyster / Tom Shuker / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 256 หน้า

ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการสายธารคุณค่า คือ การสร้างสรรค์แผนงานการแปลงสภาพไปสู่ลีนที่สมบูรณ์และมองเห็นได้ด้วยสายตา ทั้งยังให้ทักษะที่จำเป็นต่อการแปลงไปเป็นลีนด้วย

จุดศูนย์กลางของการจัดการสายธารคุณค่าด้วย 8 ขั้นตอนในการวางแผน วาดผัง และรักษาการปรับปรุงแบบลีนให้ยั่งยืนนี้ คือ แผนภาพลำดับเรื่องการจัดการสายธารคุณค่า (Value Stream Management Storyboard) แผนภาพลำดับเรื่องนี้ เป็นการนำเอาคน เครื่องมือ มาตรวัด มารวมกันและรายงานในกระดาษหนึ่งแผ่นที่เข้าใจได้ง่ายด้วยการมองด้วยสายตา (Visual)

Tapping, Luyster และ Shuker ผู้เขียนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้ได้มากกว่าไคเซ็นแบบเป็นส่วนๆ เพื่อคงรักษากระบวนการดำเนินการลีนให้ยั่งยืน หลายคนใช้แผนผังสายธารคุณค่าเพื่อเป็นเครื่องมือเดี่ยวๆ แต่ไม่ใช่สำหรับระบบโดยรวม 8 ขั้นตอนของผู้เขียนในหนังสือเล่มนี้ จะให้แนวทางสำหรับการดำเนินโครงการลีนที่สมบูรณ์ ทั้งยังสนับสนุนให้คุณสร้างระบบการผลิตแบบของคุณเอง แทนที่จะใช้เพียงเครื่องมือของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ด้วยการจัดการสายธารคุณค่านี้ คุณจะแปลงสภาพไปสู่ลีนและสามารถรักษาความเป็นลีนไว้ให้ยั่งยืนได้หนังสือเล่มนี้
การบ่งชี้ "ความสูญเปล่า" Identifying Waste
การบ่งชี้ "ความสูญเปล่า" Identifying Waste

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 160 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อกำจัด "ความสูญเปล่า" (Waste) ออกจากกระบวนการ วิธีการและเป้าหมายที่อธิบายในหนังสือนี้ มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกันอย่างมาก กับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ที่พัฒนาขึ้นที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

"ความสูญเปล่า" คือ กิจกรรมใดๆ ที่เพิ่มต้นทุนหรือใช้เวลา แต่ไม่ได้เพิ่ม "คุณค่า" (Value) หัวใจของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) และการผลิตแบบลีน คือ ความตั้งใจและเต็มใจที่จะมองเจาะเข้าไปในปัญหาของโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานใดๆ เพื่อค้นหาความสูญเปล่า และกำจัดความสูญเปล่าโดยแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา

องค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์จากการบ่งชี้และกำจัดความสูญเปล่า โดยการตัดต้นทุนที่แฝงอยู่ในกระบวนการออกไป ด้วยมีการประมาณว่ากว่า 80% ของกิจกรรมที่ดำเนินการกันอยู่ในองค์กรทั่วไปนั้น ล้วนเป็นความสูญเปล่าหรือไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจจากลูกค้าได้ และยังเป็นการสร้างการพัฒนาให้กับงานที่ทำด้วย
การผลิตแบบดึง Pull Production
การผลิตแบบดึง Pull Production

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 176 หน้า

ในระบบการผลิตแบบ "ดึง" กระบวนการสุดท้ายจะดึงชิ้นส่วนที่ต้องการจากกระบวนการก่อนหน้า ซึ่งก็จะดึงชิ้นส่วนมาจากกระบวนการก่อนหน้าอีกทีหนึ่ง จำนวนที่ดึงนี้เป็นไปตาม "ความต้องการของลูกค้า" สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีตารางการผลิตล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จำเป็น ความสูญเปล่า (Waste) และความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โรงงานได้

หนังสือ "การผลิตแบบดึง" เล่มนี้ จะแนะนำผู้จัดการและทีมงานการผลิตเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบดึง เพื่อช่วยให้เข้าใจ สามารถเริ่มวางแผน และประยุกต์ใช้เครื่องมือลีนได้ ใช้หนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ทุกคนในที่ทำงานพร้อมจะเริ่มลดสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการ เวลานำ (Lead Time) และบรรดาค่าใช้จ่ายที่บั่นทอนกำไรลง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้จัดการโรงงานสามารถอธิบายเหตุผลต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการประยุกต์ใช้ระบบดึง
การผลิตแบบทันเวลาพอดี Just-in-Time
การผลิตแบบทันเวลาพอดี Just-in-Time

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 128 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time Manufacturing : JIT) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ - JIT เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยการขจัดความสูญเปล่า (Waste) ออกไปจากกระบวนการผลิต

หนังสือเล่มนี้ แนะนำและนิยามคำว่าการผลิตแบบทันเวลาพอดี และความสูญเปล่าชนิดต่างๆ ที่เทคนิคนี้สามารถช่วยขจัดออกไปได้
การผลิตแบบเซลลูล่าร์ Cellular Manufacturing
การผลิตแบบเซลลูล่าร์ Cellular Manufacturing

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการที่จะจัดเรียงสถานที่ทำงาน (Workplace) เพื่อแปรรูปสินค้าโดยมีความสูญเปล่าและความล่าช้าเกิดขึ้นน้อยที่สุด

วิธีการและเป้าหมายที่พูดถึงกันอยู่นี้ มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกันอย่างมาก กับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ที่พัฒนาขึ้นที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

หนังสือเล่มนี้ แนะนำและนิยามคำว่าการผลิตแบบเซลลูล่าร์ และความสูญเปล่า (Waste) ชนิดต่างๆ ที่เทคนิคนี้สามารถช่วยขจัดออกไปได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว