เผ่าภัค สิริสุข, ดร. : 1 รายการ
RFID การนำไปใช้เชิงยุทธศาสตร์และผลตอบแทน (ROI)
RFID การนำไปใช้เชิงยุทธศาสตร์และผลตอบแทน (ROI)

Charles C. Poirier / Duncan McCollum / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / เผ่าภัค สิริสุข, ดร. / ธวัชชัย อนุพงศ์อนันต์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 0 บาท, จำนวน 250 หน้า

เมื่อห้าง Wal-Mart กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา และองค์กรขนาดใหญ่รายอื่นๆ กำลังสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RFID ผู้จัดส่งวัตถุดิบของพวกเขาจึงต้องเผชิญกับความท้าท้ายครั้งใหญ่ในการหาคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริงในการนำ RFID มาใช้งาน มีธุรกิจอีกมากมายที่กำลังอยู่ระหว่างการประเมินและทดสอบ RFID ในขณะที่อีกหลายๆ ธุรกิจยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่จุดใด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงพื้นฐานของ RFID เข้าใจเทคโนโลยีและส่วนประกอบพื้นฐาน เข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ และผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอเส้นทางที่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้ RFID และการนำไปใช้งานด้วยความสำเร็จ ทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า และผู้ค้าปลีก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆ อุตสาหกรรมได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว