บุญทรัพย์ พานิชการ, ดร. : 1 รายการ
คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า
คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า

Alan Rushton / Phil Croucher / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ดร. / บุญทรัพย์ พานิชการ, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 650 บาท, จำนวน 720 หน้า

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมองค์ประกอบหลักๆ ของลอจิสติกส์สมัยใหม่ การปรับปรุงการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ได้รวมถึง ลอจิสติกส์การผลิต ลอจิสติกส์แบบบูรณาการ การออกแบบกระบวนการ การนำส่งถึงบ้าน RFID เทคโนโลยีการใช้เสียง ระบบการหยิบแบบพลวัต ฯลฯ ทั้งยังอธิบายในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างชัดเจน :

แนวคิดเกี่ยวกับลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า, การวางแผนสำหรับลอจิสติกส์, การตัดสินเกี่ยวกับการจัดหาและสินค้าคงคลัง, คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า, การขนส่งสินค้า, การจัดการการดำเนินงาน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว