สุรีพร พึ่งพุทธคุณ : 4 รายการ
ทักษะการบริหารเวลา
ทักษะการบริหารเวลา

Melissa Raffoni / สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 160 บาท, จำนวน 182 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ถ้าคุณต้องเจอกับตารางการทำงานที่มีงานแน่นเอี้ยด อีเมล์ที่เข้ามาราวกับว่าจะไม่มีที่สิ้นสุด กล่องใสเอกสารที่มีงานกองอยู่สูงเกือบจะท่วมหัว สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้คุณต้องรู้สึกมึนและทำงานได้ไม่มีประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยให้คุณเรียกความสามารถในการควบคุมเวลาและการทำงานของคุณเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการใช้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานและความรับผิดชอบที่อยู่ในมือคุณ การใช้ตารางการทำงานที่สามารถช่วยคุณได้ และการทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดหนังสือ Pocket Mentor จาก ฮาร์วาร์ด ที่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว พร้อมด้วยบททดสอบและตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่จะช่วยคุณในการบ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน อยู่ในการประชุม หรือระหว่างเดินทาง คู่มือที่พกพาได้ง่ายชุดนี้จะทำให้คุณสามารถรับมือกับข้อเรียกร้องจากงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น และมีประสิทธิผลสูงขึ้น
การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management
การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management

Harvard Business Essentials / สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 243 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หัวใจสำคัญของการจัดการอยู่ที่การได้เรียนรู้วิธีที่จะบริหารคนให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จ องค์กรของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณ
ถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานและบุคคลกรของคุณ เพราะยิ่งพวกเขามีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ องค์กรของคุณก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสาระสำคัญมีดังนี้

>>เรียนรู้วิธีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
>>เรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิงานได้ดี
>>เรียนรู้วิธีเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ
>>เรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน
การบริหารจัดการเวลา
การบริหารจัดการเวลา

Harvard Business Essentials / สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 238 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ผู้บริหารมักจะสูญเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าร่วมประชุม การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการจัดการกับปัญหาสารพันที่เกิดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จ และสุดท้ายบรรดาผู้บริหารเหล่านี้ก็ไม่เคยมีเวลาเพียงพอสำหรับทำงานของตนเลย หนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อแนะนำที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเวลาของพวกเขาได้อย่างมีผลิตภาพ และมีประสิทธิผลที่สูงขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยผู้บริหารจะได้เรียนรู้สึ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
- นำเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำหนดตารางการทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดการไม่ให้มีงานอัดแน่นเกินไป และกำจัดสิ่งที่ทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
- หลีกเลี่ยงภาวะการมีเวลาไม่เพียงพอ ด้วยการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
การบริหารจัดการทีมงาน
การบริหารจัดการทีมงาน

Harvard Business Essentials / สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 280 บาท, จำนวน 276 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

>>คุณเตรียมพร้อมในการจัดการ และการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากน้อยเพียงไร ?
>>คุณตระหนักถึงคุณลักษณะของทีมที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ ?
>>ภารกิจของทีมควรจะสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรโดยรวมอย่างไร ?
>>คุณเข้าใจบทบาทของผู้นำทีม สมาชิก และผู้สนับสนุนทีมในการนำทีมก้าวไปสู่เป้าหมายหรือไม่ ?
>>คุณสมบัติอะไรที่คุณควรพิจารณาในการคัดเลือกสมาชิก ?

คำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของหนังสือเล่มนี้ เพราะท่านจะได้พบกับคำแนะนำที่จะอธิบายให้ท่านสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจของการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ด้วยการอธิบายถึงคุณสมบัติซึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีเอาไว้อย่างครบถ้วน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว