ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์ : 11 รายการ
สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่
สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย ฉบับปรับปรุงใหม่

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่น่าสนใจ พร้อมทั้งอธิบายความหมายเพื่อให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจได้เข้าใจในความหมายที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดยสุภาษิต หมายถึง คำพูดที่เป็นคติ ซึ่งเป็นคำพูดที่ใช้สอนเพื่อเตือนสติ และให้ประพฤติในสิ่งที่ดีงามและมีความถูกต้อง เป็นคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งและเข้าใจได้ง่าย โดยคำสุภาษิตมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ ส่วนคำพังเพย หมายถึง ข้อความหรือถ้อยคำที่เป็นกลาง ต้องมีความหมายเข้ากับเรื่อง เป็นคำที่ใช้แสดงความคิดเห็น และสุดท้ายคือ สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นข้อความพิเศษ มีความหมายไม่ตรงตัว แต่จะมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ กล่าวคือ เป็นคำพูดในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งผู้ฟังจะต้องแปลความหมายอีกชั้นหนึ่ง จึงจะเข้าใจในสำนวนนั้น
พจนานุกรมไทย ฉบับประกอบการเรียน
พจนานุกรมไทย ฉบับประกอบการเรียน

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 145 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยที่นักเรียน นักศึกษาควรรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทุกระดับชั้น รวมทั้งได้รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมได้ พร้อมทั้งยังมีรูปประกอบคำศัพท์ให้ได้ง่ายต่อการจดจำและความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้รับประโยชน์ในการใช้พจนานุกรมเล่มนี้อย่างครบถ้วน และยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย คือ 108 คำไทยที่มักใช้ผิด ประมวลคำที่มักอ่านผิด คำราชาศัพท์ และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ อยู่ในภาคผนวกด้วย
พกหลักภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
พกหลักภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 80 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของน้องๆ ชั้น ป.1 ป.2 และ ป.3 ไว้ในเล่มเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การเขียน การพูด การดู การฟัง และหลักการใช้ภาษาไทย ซึ่งทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งได้บรรจุเทคนิคในการจดจำ ในรูปแบบของเคล็ดลับจำสอบ เกร็ดเด็ดเคล็ดลับ แทรกอยู่ทุกบททุกเนื้อหาที่ทำให้น้องๆ เพลิดเพลินไปกับบทเรียนแต่ละบท จึงเหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการอ่านทบทวนหรือทำความเข้าใจระหว่างเรียนและก่อนสอบ
พกหลักภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
พกหลักภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 80 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทยตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖ ไว้อย่างครบถ้วนประกอบด้วยการอ่าน , การเขียน , การฟัง ,การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย, วรรณคดี และวรรณกรรม ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปประกอบการเรียนการเตรียมตัวสอบ และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
พกหลักภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
พกหลักภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1, 2, 3) ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามสาระ เช่น การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การดู หลักภาษา คำราชาศัพท์และคำสุภาพ การยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม คำสุภาษิตคำพังเพย อีกทั้งยังมีเทคนิคช่วยจำที่ช่วยให้น้องๆ เข้าใจในเนื้อหาได้ยิ่งขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งกับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือ และน้อง ๆ ที่อ่านเพื่อทบทวนบทเรียน
พรจากพ่อ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ
พรจากพ่อ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 299 บาท, จำนวน _ หน้า

1. พระมหากษัตริย์มหาราชของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวม 6 พระองค์ คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)
2. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3. พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม
4. พระอัจฉริยภาพด้านภาพถ่าย
5. พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา
6. พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
7. พระอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม
8. พระอัจฉริยภาพด้วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนยีสารสนเทศ และพิเศษสุดด้วยบัตรอวยพรปีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ ส.ค.ส.พระราชทาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2549
ฟุตซอล
ฟุตซอล

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมกฏกติกาทุกข้อที่ได้ปรับปรุงใหม่ล่าสุดอย่างละเอียด พ.ศ.2548 พร้อมยังได้รวมไปถึงประวัติความเป็นมาและประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นกีฬาประเภทนี้ เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่จะนำไปเป็นคู่มือในการศึกษาค้นคว้า รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในกีฬาฟุตซอล
เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข
เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า

เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องสุนัข มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาสุนัขแต่ละสายพันธุ์ การดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ที่อยู่หลับนอน อาหาร การศึกษานิสัยและท่าทางสุนัข และการฝึกฝนสุนัข ฯลฯ โดยใช้การ์ตูนเป็นตัวเล่าเรื่อง นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขแล้วยังได้ความบันเทิงอีกด้วย
เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องแมว
เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องแมว

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า

เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องแมว มีเนื้อหาสาระและความบันเทิง โดยใช้การ์ตูนเป็นตัวเล่าเรื่อง สาระสำคัญได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของแมว การดูแลรักษาความสะอาด โรคภัยไข้เจ็บและให้วัคซีนกับแมว รวมถึงประวัติแมวไทย แมวมงคล 17 ชนิด ตามหลักฐานบันทึกในสมุดข่อยโบราณ
เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องปลา
เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องปลา

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า

เลี้ยงสัตว์ฉบับเด็กเด็ก เรื่องปลา มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาตู้ ซึ่งมีวิธีการเลือกซื้อตู้ให้เหมาะกับปลาที่จะเลี้ยง อุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์การตักปลา อาหารที่เหมาะกับปลา การดูแลเอาใจใส่ การรักษาห้องกันโรคของปลา การศึกษานิสัยของปลาแต่ละชนิด แต่ละสายพันธุ์ เป็นต้น วิธีการเลี้ยงปลาตู้ บรรยายเล่าเรื่องโดยใช้การ์ตูน ซึ่งนอกจากได้สาระความรู้ ยังมีความบันเทิง ไม่น่าเบื่อ
โบว์ลิ่ง
โบว์ลิ่ง

ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

รวมเทคนิค ทฤษฎีการโยน การทำสไตรค์ และเก็บสแปร์ ของการเล่นโบว์ลิ่ง เพื่อแฟนๆ โบว์ลิ่ง พัฒนาฝีมือในระดับต่อไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว