Right Beyond : 1 รายการ
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Conversation)
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Conversation)

Right Beyond
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า

เป็นการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้นชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำตนเอง การกล่าวคำอำลา การกล่าวคำของคุณ การกล่าวคำขอโทษ การตั้งคำถาม การถามทาง การถามตอบเรื่องวัน เดือน ปี การถามตอบเรื่องเวลา การเดินทาง การทางโดยเครื่องบิน สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร การถามทาง กานสนทนาทางโทรศัพท์ บนรถเท็กซี่ รถประจำทาง เป็นต้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว