Sky Sports Team : 5 รายการ
กระบี่กระบอง (ฉบับปรับปรุงใหม่)
กระบี่กระบอง (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Sky Sports Team
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบดั้งเดิมของไทย เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วไป ทางทีมงานจึงได้จัดทำและรวบรวมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติของกีฬากระบี่ – กระบอง เทคนิคการเล่นกีฬากระบี่ – กระบอง อุปกรณ์และการดูแลรักษา การแต่งกาย ท่ารำทักษะการต่อสู้ รวมทั้งสาเหตุของการบาดเจ็บและการรักษา เป็นต้น รวมทั้งมีรูปภาพประกอบที่สวยงาม หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน
หมากรุกไทย-สากล (ฉบับปรับปรุงใหม่)
หมากรุกไทย-สากล (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Sky Sports Team
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 80 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเกมการเล่นหมากรุกทั้งแบบไทยและสากล ในเล่มประกอบไปด้วยประวัติการเล่น กติกาการเล่น วิธีการเล่น วิธีการบันทึก และวิธีเปิดหมากไว้อย่างละเอียด โดยใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่าย พร้อมทั้งรูปภาพที่สวยงาม เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาที่ต้องใช้สติปัญญาปฏิภาณไหวพริบ และสมาธิในการเล่นสูง และเหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังมองหากีฬาประเภทใหม่ไว้เล่นยามว่าง ประโยชน์ของกีฬาประเภทนี้นอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิอย่างดีแล้ว ยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินคลายเครียดได้อีกด้วย
แฮนด์บอล
แฮนด์บอล

Sky Sports Team
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 80 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นแฮนด์บอลไว้อย่างครบถ้วน ทั้งประวัติ ประโยชน์ การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่น กติกาต่างๆ ของการเล่นแฮนด์บอล รวมทั้งการปฐมพยาบาลหากเกิดการบาดเจ็บ และอีกมากมายเกี่ยวกับแฮนด์บอล หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจในกีฬาแฮนด์บอลที่ต้องการศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการเล่นแฮนด์บอลที่ถูกต้อง
แบดมินตัน (ฉบับปรับปรุงใหม่)
แบดมินตัน (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Sky Sports Team
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นแบดมินตันไว้อย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ประวัติกีฬาแบดมินตัน มารยาทในการเล่นแบดมินตัน อุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นแบดมินตัน กติกาการแข่งขันแบดมินตัน ดังนั้นหนังสือแบดมินตันจึงเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจในกีฬาแบดมินตันที่ต้องการศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการเล่นแบดมินตันที่ถูกต้อง
เทนนิส (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เทนนิส (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Sky Sports Team
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 80 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นเทนนิสไว้อย่าครบถ้วน ทั้งประวัติ อุปกรณ์การเล่นและเครื่องแต่งกาย รายการแข่งขันระดับโลก เทคนิคการเล่น กติกาการเล่นล่าสุด มารยาทในการเล่น ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเทนนิส และศัพท์เทนนิส

ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจในกีฬาเทนนิสที่ต้องการศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการเล่นเทนนิสที่ถูกต้อง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว