Skykids : 2 รายการ
ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้วรรณยุกต์
ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้วรรณยุกต์

Skykids
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 35 บาท, จำนวน _ หน้า

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาไทย ในเรื่องของวรรณยุกต์ ภายในเล่มประกอบไปด้วยเกมการเล่นเกี่ยวกับเรื่องของวรรณยุกต์ที่สนุกสนาน มีทั้งรูปวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์ พร้อมทั้งได้แทรกเทคนิคในการจดจำไว้กับเกม โดยให้เด็กฝึกระบายสี และวาดรูป พร้อมทั้งมีสติ๊กเกอร์ไว้ให้เด็กด้วย ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจึงทำให้เด็กจดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการแนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการพัฒนาของเด็ก
ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่
ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่

Skykids
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 35 บาท, จำนวน _ หน้า

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาไทย ในเรื่องของอักษรสามหมู่ ภายในเล่มประกอบไปด้วยเกมการเล่นเกี่ยวกับเรื่องของอักษรสามหมู่ที่สนุกสนาน มีทั้งอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ พร้อมทั้งได้แทรกเทคนิคในการจดจำไว้กับเกม โดยให้เด็กฝึกระบายสี และวาดรูป พร้อมทั้งมีสติ๊กเกอร์ไว้ให้เด็กด้วย ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจึงทำให้เด็กจดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการแนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการพัฒนาของเด็ก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว