The Mentor : 4 รายการ
ติวเข้ม เข้า ม.1
ติวเข้ม เข้า ม.1

The Mentor
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 175 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาสาระของวิชาสังคมศึกษา ศีลธรรม และวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย รวมทั้งเก็งข้อสอบ O-NET ของวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ ที่เตรียมตัวจะสอบเข้า ม.1 มีพื้นฐานความรู้ที่แน่นขึ้นกว่าเดิม และสามารถสอบเข้าได้อย่างง่ายๆ
ทีเด็ดพิชิต ENGLISH ปริญญาโท (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ทีเด็ดพิชิต ENGLISH ปริญญาโท (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Mentor
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน _ หน้า

ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญที่ใช้สอบเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท เช่น Nouns and Articles, Tens, Adjectives and Adverbs, Preposition of Time, If clause, Active and Passive Voices เป็นต้น ภายในเล่มยังมีแนวข้อสอบและเฉลยเพื่อให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบได้ทดลองทำข้อสอบก่อน ภาคผนวกท้ายเล่มยังมีแนวข้อสอบสถาบันต่าง ๆ เช่น CU-TEP, TU-GET, RU-TEST และภาษาอังกฤษของนิด้า เหมาะกับผู้ที่เตรียมตัวสอบเพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาโท
ทีเด็ดพิชิต GMAT ปริญญาโท (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ทีเด็ดพิชิต GMAT ปริญญาโท (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Mentor
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน _ หน้า

ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญที่ใช้สอบเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท เช่น หลักการจัดการ, หลักการผลิต, หลักการตลาด, หลักการเงิน, หลักการบัญชี, หลักเศรษฐศาสตร์, กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ ภายในเล่มยังมีแนวข้อสอบและเฉลยเพื่อให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบได้ทดลองทำข้อสอบก่อน เหมาะกับผู้ที่เตรียมตัวสอบเพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาโท
ทีเด็ดพิชิต MATHS ปริญญาโท (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ทีเด็ดพิชิต MATHS ปริญญาโท (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Mentor
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน _ หน้า

ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญที่ใช้สอบเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท เช่น เซต, จำนวนจริง, ร้อยละ, อัตราส่วน สัดส่วน และอัตรา, เลขชี้กำลังและกรณฑ์, ลอการิทึม, ลำดับ, อนุกรม, เรขาคณิต, เรขาคณิตวิเคราะห์, สมการและอสมการ, ระบบสมการ, อนุพันธ์ เป็นต้น ภายในเล่มยังมีแนวข้อสอบและเฉลยเพื่อให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบได้ทดลองทำข้อสอบก่อน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว