ชลลดา ชะบางบอน : 12 รายการ
พระนล (ฉบับการ์ตูน)
พระนล (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 125 บาท, จำนวน _ หน้า

พระนลได้ใช้หงส์ทองเป็นสื่อรักต่อนางทมยันตี เจ้าหญิงโฉมงามแห่งนครวิทรรภ์ เมื่อมีพิธีเลือกคู่ เจ้าชายเมืองอื่นและเทวดาผู้เป็นใหญ่ทั้งสี่มาร่วมพิธี แต่นางเลือกพระนลเป็นคู่ครองเพราะความรักมั่น กลีและทวาบรสองปีศาจผิดหวังมาก รอเวลานานสิบสองปีจนได้เข้าสิงพระนลและสกา ทำให้พระองค์เสียพนันแก่พระบุษกรน้องชาย ต้องเร่ร่อนและทิ้งนางทมยันตีไว้กลางป่า นางตามหาพระนลอย่างไม่ย่อท้อ หลงไปเมืองต่างๆ จนถึงนครวิทรรภ์ พระนลได้ช่วยชีวิตพญานาค นาคนั้นจึงกัดพระนลเพื่อทำให้ร่างกายเปลี่ยนไป พระนลปลอมตัวเป็นวาหุก เป็นสารถีของท้าวฤตุบรรณ ได้เรียนวิชาหัวใจสกา ส่วนนางทมยันตีที่ส่งคนไปตามหาพระนลทั่วสารทิศจนพิสูจน์ได้ว่าวาหุกคือพระนล และพระนลกลับไปพนันเอาบ้านเมืองคืนสำเร็จ
อิลราช (ฉบับการ์ตูน)
อิลราช (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 125 บาท, จำนวน _ หน้า

ท้าวอิลราชแห่งนครพลหิกาเสด็จประพาสป่าแต่หลงเข้าไปสู่เขตเทพ ซึ่งพระอิศวรกำลังแปลงเป็นสตรีหยอกเย้าพระชายาคือพระอุมา พืชและสัตว์บริเวณนั้นก็กลายเป็นสตรีไปหมด ท้าวอิลราชและราชบริพารจึงกลายเป็นสตรีด้วย พระอุมาสงสารจึงประทานพรให้ท้าวอิลราชเป็นชายหนึ่งเดือนเป็นหญิงหนึ่งเดือนสลับกันไป และลืมช่วงเวลาที่เปลี่ยนเพศนั้นเสีย ท้าวอิลราชจึงกลายเป็นนางอิลา ต่อมานางได้เป็นชายาของพระพุธดาบส และมีลูกคนหนึ่งชื่อปุรุรพกุมาร (พระ – ปุ – รุ – ลบ – กุ – มาน) พระพุธสงสารท้าวอิลราชมากจึงช่วยหาวิธีแก้ไขคำสาปของพระอิศวร เหล่าฤๅษีบอกว่าต้องประกอบพิธีอัศวเมธ เมื่อบูชาพระอิศวรก็ทรงหายพิโรธ ประทานพรให้ท้าวอิลราชกลับเป็นชายตามเดิม ท้าวอิลราชมอบราชสมบัติให้แก่พระสสพินทุ์กุมาร (พระ – สะ – สะ – พิน – กุ – มาน) โอรสองค์โต และสร้างเมืองใหม่ให้พระปุรุรพกุมาร
มัทนะพาธา (ฉบับการ์ตูน)
มัทนะพาธา (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 125 บาท, จำนวน _ หน้า

เทพบุตรสุเทษณ์หลงรักเทพธิดามัทนา แต่นางไม่รักตอบ เทพบุตรสุเทษณ์จึงสาปนางให้ลงมาเกิดเป็นดอกกุหลาบ (กุพชะกะ) ในโลกมนุษย์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เมื่อถึงคืนวันเพ็ญจึงกลายร่างเป็นหญิงงามได้หนึ่งคืน เมื่อพบรักแท้จึงจะกลายเป็นมนุษย์ตลอดไป พระราชาชัยเสนมาประพาสป่าพบนางมัทนาตอนเป็นมนุษย์ ทั้งสองรักกัน พระชัยเสนสู่ขอนางกับพระฤๅษีกาละทรรศิน บิดาบุญธรรมของนางและพากลับวังหลวง แต่พระนางจัณฑีพระมเหสีรู้เข้าก็โกรธมากให้ท้าวมคธพระบิดายกทัพมาข่มขู่แล้วแกล้งให้พราหมณ์ทำพิธีเสน่ห์หลอกพระชัยเสนว่านางมัทนาทำเสน่ห์ใส่ศุภางค์ องค์รักษ์คนสนิท พระชัยเสนเชื่อจึงสั่งประกานางและศุภางค์ แต่อำมาตย์ช่วยให้นางมัทนากลับเข้าป่าไป

ต่อมาพราหมณ์สำนึกผิดมากราบทูลความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของพระนางจัณฑี เมื่อพระชัยเสนทำศึกชนะจึงประหารท้าวมคธและเนรเทศจัณฑีออกจากเมือง แล้วเสด็จไปรับนางมัทนา ระหว่างนั้นเทพบุตรสุเทษณ์จะรับนางกลับขึ้นสวรรค์ในตำแหน่งมเหสี แต่นางไม่ยอมเป็นหญิงสองชาย เทพบุตรสุเทษณ์โกรธมากขึงสาปให้นางเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาล พระชัยเสนเสียใจมากจึงขอให้พระฤๅษีกาละทรรศินให้พรวิเศษมิให้ดอกกุหลาบโรยราและขุดต้นกุหลาบไปไว้ในวังหลวง กุหลาบจึงคงอยู่ในโลกตราบทุกวันนี้
อาหรับราตรี (ฉบับการ์ตูน)
อาหรับราตรี (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 145 บาท, จำนวน _ หน้า

สุลต่านซาห์เรียร์ทรงพบว่าพระมเหสีนอกใจ จึงปฏิญาณว่าจะร่วมบรรทมกับหญิงที่แต่งตั้งขึ้นเป็นพระชายาเพียงคืนเดียว วันรุ่งขึ้นก็จะประหารชายาเสีย จนประชาชนเดือดร้อนไปหมด ธิดาคนโตของท่านอำมาตย์ ชื่อนางเซเฮอร์ซาเดเข้าถวายตัววางอุบายเล่านิทานซ้อนนิทานให้สุลต่านฟังทุกคืน แต่ค้างตอนจบหรือตอนสนุกไว้เล่าในวันรุ่งขึ้น สุลต่านจึงชะลอการประหารไว้จนกว่านิทานจะจบเรื่อง นางเล่านิทานผ่านไปหลายเรื่อง จนครบ 1001 ราตรี สุลต่านพอพระทัยในสติปัญญาของนาง จึงแต่งตั้งให้เป็นสุลตาน่าครองรักกันสืบมา
โคบุตร (ฉบับการ์ตูน)
โคบุตร (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 145 บาท, จำนวน _ หน้า

โคบุตรเป็นโอรสพระอาทิตย์และนางอัปสร “ด้ครอบครัวราชสีห์เลี้ยงดูจนอายุสิบปี พระอาทิตย์มอบของวิเศษให้และออกเดินทางไปพบคู่ครอง เมื่อถึงเมืองพาราณสีได้ช่วยเหลือกษัตริย์ทั้งสี่คือเจ้าเมืองพรหมทัต พระมเหสี นางมณีสาคร และพระอรุณกุมารจากกบฏ ต่อมาโคบุตรออกเดินทางต่อ พระอรุณกุมารตามไปด้วยจนถึงเมืองกาหลง ได้นางอำพันมาลาพระธิดาเจ้าเมืองกาหลงเป็นชายาเพราะนกขุนทองเป็นสื่อให้และพากลับเมืองพาราณสี เมื่อพบนางมณีสาครที่เจริญวัยเป็นสาวงามก็หลงรักจึงอภิเษกให้เป็มเหสีฝ่ายขวา และนางอำพันมาลาเป็นมเหสีฝ่ายซ้าย นางจึงทำเสน่ห์ให้โคบุตรรักตนผู้เดียว โคบุตรหลงนางอำพันมาลาจนตบตีนางมณีสาคร พระอรุณกุมารต้องมาช่วย เมื่อพิ สูจน์ได้ว่านางอำพันมาลาทำเสน่ห์ โคบุตรจึงไล่นางออกจากเมือง

สิ่งที่น่าสนใจ สุนทรภู่เป็นยอดกวีที่มุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านโดยไม่ทิ้งสารหรือคำสอนที่เป็นประโยชน์จากเรื่องโคบุตร ผลงานเรื่องแรกของสุนทรภู่ แต่งเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 สอนเรื่องความรักของมารดาที่มีต่อบุตร การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกครรลอง การให้อภัย และได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยสมัยโบราณ เช่น ตอนอภิเษกพระโคบุตร
ศกุนตลา (ฉบับการ์ตูน)
ศกุนตลา (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 135 บาท, จำนวน _ หน้า

ศกุนตลาเป็นบุตรบุญธรรมของ พระกัณวะดาบส ได้พบกับท้าวทุษยันต์แห่งนครหัสดิน ซึ่งเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ แต่ตอนนั้นพระกัณวะดาบสไม่อยู่ พวกปีศาจเข้ามาอาละวาดทำร้ายเหล่าพราหมณ์ที่อาศรม ท้าวทุษยันต์จึงช่วยปราบปีศาจได้สำเร็จและได้นางศกุนตลาเป็นชายาแต่พระองค์ต้องกลับเมืองจึงมอบแหวนวงก่อนจากไป วันหนึ่งพระฤาษีทุรวาส มาเรียกนางที่หน้าประตูแต่ไม่มีผู้ต้อนรับจึงโกรธและสาป ให้นางถูกคนรักจำไม่ได้ เมื่อพระฤาษีทุรวาสหายโมโหแล้ว จึงรู้ว่านางเป็นไข้ ไม่ได้ตั้งใจ จึงให้พรกำกับว่าหากคนรักเห็นแหวนจึงจะจำนางได้ ต่อมาพระกัณวะดาบสส่งนางศกุนตลาเข้าวัง

ในระหว่างทางนางทำแหวนที่ท้าวทุษยันต์ให้ตกหายไปในแม่น้ำ ท้าวทุษยันต์จึงจำนางไม่ได้ จนกระทั่งกุมภิล ชาวประมงจับปลาเทโพที่กลืนแหวนได้ เลยนำไปถวายท้าวทุษยันต์จน จำเรื่องราวต่างๆ ได้ แต่ต้องสู้ศึกกับเหล่าอสูรบนสวรรค์ก่อนจึงได้พบกับนางศกุนตลาและพระโอรส
เล่าเรื่องไตรภูมิพระร่วง ฉบับการ์ตูน
เล่าเรื่องไตรภูมิพระร่วง ฉบับการ์ตูน

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 145 บาท, จำนวน _ หน้า

ปรัชญาทางพระพุทธศาสนา อันว่าด้วยการเวียนว่ายตายเกิดในแดนสาม คือ กามภูมิ แดนอันเต็มไปด้วยความรัก โลภ โกธร หลง, รูปภูมิ แดนแห่งพรหมอันมีสุข ไร้กามราคะปะปน, และ อรูปภูมิ แดนแห่งพรหมอันไร้รูป คงเหลือแต่ดวงจิต ทว่าแม้จุติเป็นพรหมก็หาความยั่งยืนไม่มี แต่พระนิพพานอันเป็นโลกุตตรธรรมเท่านั้นที่เป็นความสุขตราบนิรันดร์

สิ่งที่น่าสนใจ
วรรณคดีพุทธศาสนา ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย บทพระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไท พระผู้ทรงเลื่อมใสยิ่งในบวรพุทธศาสนา ทรงศึกษาจากพระคัมภีร์ต่างๆ ถึง 30 คัมภีร์ และจากพระเถระผู้ทรงความรู้ ก่อนทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง เตภูมิกถา ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1888 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระราชมารดา และพระราชทานให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลทั่วๆ ไป เพื่อให้ได้มาซึ่งพระนิพพาน ยอดแห่งปรารถนาของชาวพุทธโดยถ้วนหน้า
พระสุธน-มโนราห์ (ฉบับการ์ตูน)
พระสุธน-มโนราห์ (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 135 บาท, จำนวน _ หน้า

นายพรานบุญได้จับตัวนางกินรีชื่อมโนราห์มาจากสระอโนดาตกลางป่าหิมพานต์เพื่อถวายพระสุธนโอรสแห่งเมืองอุดรปัลจาล์ ทั้งสองจึงได้อภิเษกสมรสกัน ต่อมาพระสุธนต้องไปสงคราม

พราหมณ์ปุโรหิตชั่วจึงวางอุบายฆ่านางมโนราห์ แต่นางมโนราห์แสร้งขอปีกและหางคืนเพื่อจะร่ายรำถวายแต่ได้บินหนีกลับเมืองกินนรที่เขาไกรลาสก่อนถูกฆ่าบุชายัญ พระสุธนกลับมาก็เสียพระทัยยิ่งขอออกไปตามหานางมโนราห์ โดยต้องฝ่าฟันอุปสรรค อันตรายมากมาย พร้อมทั้งการทดสอบจากราชากินนร ก่อนจะได้พบนางมโนราห์ และได้ครองคู่กันในที่สุด
เวนิสวาณิช
เวนิสวาณิช

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 135 บาท, จำนวน _ หน้า

ในกรุงเวนิส อัลโตนิโอ ยืมเงินจากพ่อค้าชาวยิว ไชล็อค เพื่อให้บัสสานิโยได้เดินทางไปหาปอร์เซีย เพื่อเข้าพิธีเสี่ยงทายหีบ สามใบ และเขาก็เลือกได้ถูกต้องจึงได้แต่งงานกับนางพร้อมครอบครองสมบัติมหาศาล แต่เรือสินค้าของอันโตนิโยล่มกลางทะเลจึงนำเงินมาคืนไซล็อกไม่ทัน และต้องถูกเชือดเนื้อใกล้หัวใจหนึ่งปอนด์แทนเงินตามสัญญา ปอร์เซียได้แอบปลอมตัวเป็นทนายหนุ่มเพื่อช่วยชีวิตอันโตนิโยไว้ได้
ศรีปราชญ์ (ฉบับการ์ตูน)
ศรีปราชญ์ (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 135 บาท, จำนวน _ หน้า

กวีชื่อศรีปราชญ์ มีชีวิตอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นบุตรชายของพระโหราธิบดี เข้ารับราชการได้เพราะต่อโคลงถวายได้ถูกพระทัย มีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศ สามารถแต่งโคลงตอบโต้สดๆ ได้ทันที แต่ไปแต่งโคลงโต้กับพระสนมเอกเข้า จึงถูกเนรเทศไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาถูกเจ้าเมืองสั่งประหารชีวิต จึงเขียนโคลงสาปแช่งไว้ ภายหลังเจ้าเมืองผู้นั้นก็ถูกประหารชีวิตด้วยดาบเล่มเดียวกัน มีผลงานตกทอดมาถึงปัจจุบันคือ อริรุทธคำฉันท์ และโคลงเบ็ดเตล็ดต่างๆ
สุนทรภู่ (ฉบับการ์ตูน)
สุนทรภู่ (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 145 บาท, จำนวน _ หน้า

สุนทรภู่มีชีวิตอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเกิดใน ร.1 เข้ารับราชการใน ร.2 ตำแหน่งขุนสุนทรโวหาร มีชื่อเสียงมากในการแต่งนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี และเป็นที่ทรงโปรดยิ่ง เพราะต่อกลอนพระราชนิพนธ์ถวายได้ถูกพระทัย สุนทรภู่ออกบวชใน ร.3 ระหว่างนี้ได้เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือแก่เจ้าฟ้าในราชวงศ์ เมื่อถึงสมัย ร.4 ได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งเป็นหลวงสุนทรโวหาร มีผลงานตกทอดมาถึงปัจจุบัน เช่น กลอนนิทานเรื่อง พระอภัยมณี สิงหไกรภพ นิราศเรื่องต่าง ๆ กลอนสุภาษิต ฯลฯ สุนทรภู่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ.2529
นางสิบสอง (ฉบับการ์ตูน)
นางสิบสอง (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา ชะบางบอน
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 135 บาท, จำนวน _ หน้า

สามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกสาวสิบสองคน เมื่อยากจนลงจึงพาไปปล่อยป่า นางยักษ์สนธมารพบเข้าจึงเก็บไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมานางสิบสองหนีออกจากเมืองยักษ์จนได้เป็นชายาของพระรถสิทธ์ นางยักษ์แค้นใจปลอมตัวเป็นสาวงามและได้เป็นมเหสีเอก วางแผนควักลูกตานางสิบสองเหลือนางเภาคนสุดท้องที่ควักออกข้างเดียว นางเภาคลอดลูกชายชื่อรถเสน ซึ่งชนไก่เลี้ยงป้าและแม่จนมีชื่อเสียง นางยักษ์หลอกให้พระรถเสนไปให้นางเมรีฆ่า แต่ระหว่างทางฤาษีแปลงสารให้ พระรถและเมรีแต่งงานกัน ภายหลังพระรถหลอกนางเมรีให้ดื่มเหล้าจนเมามายแล้วขโมยลูกตาของนางสิบสองกับยาทิพย์กลับเมืองมนุษย์ ทำให้นางเมรีเสียใจจนอกแตกตาย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว