ฐิติรัตน์ เกิดหาญ : 3 รายการ
การแต่งกายสมัยไทยมุง-สมัยธนบุรี
การแต่งกายสมัยไทยมุง-สมัยธนบุรี

ฐิติรัตน์ เกิดหาญ
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง เป็นสำนวนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งพูดเปรียบเทียบในเครื่องของความงามว่า จะดูความของไก่ต้องดูที่ขน ส่วนคนนั้นจะดูความงามก็จะดูที่เสื้อผ้าอาภรณ์ หนังสือ การแต่งกายไทยสมัยไทยมุง-ธนบุรี เล่มนี้ จึงได้รวบรวมรูปแบบการแต่งกายของคนไทย ตั้งแต่สมัยไทยมุง สมัยอ้ายลาว สมัยน่านเจ้า สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

ฐิติรัตน์ เกิดหาญ
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า

หนังสือการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการแต่งกายไทยในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ รัชกาลที่ ๑ - ๙ วัฒนธรรมการแต่งการของแต่ละชนชาตินั้น มีความแตกต่างและหลายหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้านดังนั้น การศึกษาถึงวิวัฒนาการการแต่งกายของคนไทยหรือของพวกเราเองนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เริ่มมาตั้งแต่ยุคที่คนไทยไม่นิยมห่มผ้า (การห่มผ้า ก็คือการใส่เสื้อนั่นเอง) มาจนถึงการนุ่งห่มเสื้อผ้า (การนุ่งผ้า คือ การสามใส่กางเกงหรือกระโปรง) รูปแบบเสื้อผ้าและการแต่งกายของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงต้นๆ นั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จะมีการเปลี่ยนแปลงกับชนชั้นสูง คือ พระมหากษัตริย์ พระมเหสี หรือกับผู้ที่อยู่ในวังก่อน แล้วค่อยๆมีอิทธิพลต่อขุนนางหรือผู้ใกล้ชิดกับชนชั้นสูงเหล่านั้น แล้วจึงค่อยๆ กลืนมาเป็นแบบที่ชาวบ้านสวมใส่กัน
รวมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฐิติรัตน์ เกิดหาญ
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 395 บาท, จำนวน _ หน้า

ภายในเล่มประกอบด้วย

- พระราชประวัติรัชกาลที่ 9
- ประวัติพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
- พระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ พระนักษัตร (ปีเถาะ หรือ 36 พรรษา) 5 ธันวาคม 2506
- พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา 29 สิงหาคม 2508
- พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 5 ธันวาคม 2518
- พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2520
- พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2528
- พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
- พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
- พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 23 พฤษภาคม 2543
- พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว