ทีมจามจุรี : 4 รายการ
พกหลักสังคม ช่วงชั้นที่ 1
พกหลักสังคม ช่วงชั้นที่ 1

ทีมจามจุรี
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของน้องๆ ชั้น ป.1 ป.2 และ ป.3 ไว้ในเล่มเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หน้าที่พลเมืองฯ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งได้บรรจุเทคนิคการจดจำ ทำให้น้องๆ เพลินเพลินไปกับบทเรียนแต่ละบท จึงเหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการอ่านทบทวนหรือทำความเข้าใจระหว่างเรียนและก่อนสอบ
พกหลักสังคม ช่วงชั้นที่ 2
พกหลักสังคม ช่วงชั้นที่ 2

ทีมจามจุรี
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 105 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-5-6) ไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่สั้น กะทัดรัด และเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย
นอกจากนี้ยังมี “มุมน่ารู้” ซึ่งเป็นมุมเพิ่มเติมเนื้อหา หรือเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพื่อให้น้องๆ สามารถนำหนังสือ พกหลักสังคม ช่วงชั้นที่ 2 ไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างเต็มที่
พกหลักสังคม ช่วงชั้นที่ 3
พกหลักสังคม ช่วงชั้นที่ 3

ทีมจามจุรี
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ ม. 1- ม. 3 ไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เนื้อหากระชับ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ หรืออ่านเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาในชั้นเรียน และนอกจากนั้นยังได้บรรจุสาระอ่านเสริมเติมสมอง เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทราบเรื่องที่น่ารู้และสำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นข้อสอบที่น้องๆ ต้องเจอในห้องเรียนก็เป็นได้
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (Dictionary English-Thai)
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (Dictionary English-Thai)

ทีมจามจุรี
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้น้องๆ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นแหล่งค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพบบ่อยๆ ทั้งในห้องเรียน จากภาพยนตร์ เพลง หนังสือพิมพ์ หนังสืออ่านเสริมทั่วๆ ไป และจากชีวิตประจำวัน ภายในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์ คำอ่าน หน้าที่ของคำ และความหมายของคำ คำศัพท์บางคำที่มีความหมายยากๆ จะมีภาพอธิบายประกอบควบคู่ไปกับความหมายทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งเรียกตามตัวอักษรช่วยให้น้องๆ ค้นหาง่ายและเข้าใจง่าย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว