สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น : 208 รายการ
แม่ลูกร้องเล่น เล่ม 2
แม่ลูกร้องเล่น เล่ม 2

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 99 บาท, จำนวน 24 หน้า, ขนาด 20.5 x 20.5 ซม.

หนังสือแม่ลูกร้องเล่น เล่ม 2 พร้อมซีดีเพลงประกอบการเล่น ภาพประกอบสวยงาม เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาของลูกน้อย และการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านบทร้องเล่นแสนสนุก สร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว
แม่ลูกร้องเล่น เล่ม 1
แม่ลูกร้องเล่น เล่ม 1

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 99 บาท, จำนวน 24 หน้า, ขนาด 20.5 x 20.5 ซม.

หนังสือแม่ลูกร้องเล่น เล่ม 1 พร้อมซีดีเพลง 1 แผ่น สร้างสายใยแม่และลูกน้อยให้อบอุ่น ด้วยการอ่าน และร้องเพลงประกอบท่าทางร่วมกัน เป็นการเสริมพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของลูกน้อย รวมทั้งพัฒนาอารมณ์และสติปัญญา เตรียมพร้อมเรียนรู้ และรับสิ่งใหม่ ๆ ในอนาคต
1 2 3... ตัวเลขอร่อยจัง
1 2 3... ตัวเลขอร่อยจัง

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 75 บาท, จำนวน 24 หน้า, ขนาด 20.5 x 20.5 ซม.

หนังสือภาพสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี เสริมการเรียนรู้ ตัวเลขอารบิกและจำนวนนับผ่านเรื่องราวของแม็กซ์ พ่อครัวตัวน้อยที่ลองทำขนมมากมายไว้สำหรับงานวันเกิดที่กำลังจะมาถึง
แผ่นป้ายประสมคำ ก-ฮ
แผ่นป้ายประสมคำ ก-ฮ

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 395 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 6.5 x 17.5 ซม.

เสริมทักษะทางภาษาด้วยชุดแผ่นป้ายประสมคำ ก-ฮ ทุกตัวมีด้ามจับให้เด็กได้เล่นเกมประสมคำหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม ประกอบด้วย พยัญชนะไทย ก-ฮ 44 ตัว สระ 20 ตัว วรรณยุกต์ 4 ตัว แบ่งสีตัวอักษรเป็นสูง กลาง ต่ำ ใช้ได้ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
บัตรภาพ/บัตรตัวพยัญชนะอังกฤษ
บัตรภาพ/บัตรตัวพยัญชนะอังกฤษ

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 10.5 x 14.5 ซม.

ช่วยเสริมทักษะการจดจำพยัญชนะต่าง ๆ ดัดแปลงเป็นเกมการสอนได้หลากหลาย ประกอบด้วย บัตรภาพ 26 แผ่น บัตรตัวพยัญชนะ 26 แผ่น บัตรตัวเลขอารบิก 0-9 1 ชุด บรรจุในกล่องสวยหรู มีหูหิ้วสะดวก
ข.ข้าว
ข.ข้าว

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 50 บาท, จำนวน 22 หน้า, ขนาด 21.5 x 25.5 ซม.

หนังสือที่สอนให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของข้าวแต่ละเมล็ด รู้ซึ้งถึงความยากลำบากของชาวนาในการปลูกข้าวให้เรากิน และยังได้สนุกสนานกับเกมสติ๊กเกอร์ภายในเล่ม
นิสัยดี มีกรุณา
นิสัยดี มีกรุณา

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22.9 x 24.1 ซม.

คู่มือปลูกฝังคุณธรรม “ความกรุณา” แก่เด็กเล็กเขียนโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อำไพ สุจริตกุล สอนหนูให้รู้เมตตาผ่าน 11 กิจกรรม ที่จะทำให้เด็กเพลิดเพลินและซึมซับรับรู้ได้เร็ว แถมฟรีซีดี 10 บทเพลงประกอบการทำกิจกรรม สำหรับพ่อแม่ ครู และผู้เลี้ยงดูนำไปใช้สอนเด็ก
นิสัยดี มีเมตตา
นิสัยดี มีเมตตา

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 22.9 x 24.1 ซม.

คู่มือปลูกฝังคุณธรรม “ความเมตตา” แก่เด็กเล็กเขียนโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อำไพ สุจริตกุล สอนหนูให้รู้เมตตาผ่าน 12 กิจกรรม ที่จะทำให้เด็กเพลิดเพลินและซึมซับรับรู้ได้เร็ว แถมฟรีซีดี 10 บทเพลงประกอบการทำกิจกรรม สำหรับพ่อแม่ ครู และผู้เลี้ยงดูนำไปใช้สอนเด็ก
ติวลูกเตรียมสอบเล่ม 1-3 ฉบับปรับปรุงใหม่
ติวลูกเตรียมสอบเล่ม 1-3 ฉบับปรับปรุงใหม่

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 480 บาท, จำนวน 88 หน้า, ขนาด 21 x 29.5 ซม.

สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบแบบฝึกหัด เพื่อสร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง ให้เด็กได้รู้จักแนวข้อสอบและทดลองทำจนเกิดความชำนาญ (ควรฝึกให้เด็กทำวันละ 1-2 หน้าเป็นประจำ) โดยเนื้อหาแต่ละเล่มประกอบด้วย เล่ม 1 – เน้นแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - เน้นแนวข้อสอบเชาวน์ปัญญา เล่ม 3 – เน้นแนวข้อสอบภาษาไทย
หนังสือสัมผัส ชุด ของใช้ใกล้มือ
หนังสือสัมผัส ชุด ของใช้ใกล้มือ

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 225 บาท, จำนวน 20 หน้า, ขนาด 19 x 19 ซม.

หนังสือภาพสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กได้ทำความรู้จักกับสิ่งของที่ติดอยู่ภายในเล่มได้แก่ ขนไก่ เครื่องหนัง ถุงพลาสติก สก๊อตไบร์ท ทิชชู ฟองน้ำ อันเป็นสิ่งของใช้ใกล้มือที่เด็กๆ มีโอกาสได้สัมผัสในแต่ละวันเด็กๆ ทั้งยังได้เพลิดเพลินกับคำกลอนสั้นๆ ช่วยให้จดจำประโยชน์ของสิ่งของเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
หนังสือสัมผัส ชุด สิ่งของใกล้ตัว
หนังสือสัมผัส ชุด สิ่งของใกล้ตัว

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 225 บาท, จำนวน 20 หน้า, ขนาด 19 x 19 ซม.

หนังสือภาพสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กได้ทำความรู้จักกับสิ่งของที่ติดอยู่ภายในเล่มได้แก่ ทราย ไม้ ยาง ผ้าฝ้าย ไหมพรม ขนสัตว์ ที่เป็นสิ่งของใกล้ตัวเด็กๆ มีโอกาสสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังได้เพลิดเพลินกับคำกลอนสั้นๆ ช่วยให้จดจำประโยชน์ของสิ่งของเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
หนังสือสัมผัส ชุด ภูมิปัญญาไทย
หนังสือสัมผัส ชุด ภูมิปัญญาไทย

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 225 บาท, จำนวน 20 หน้า, ขนาด 19 x 19 ซม.

หนังสือภาพสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กได้ทำความรู้จักกับสิ่งของที่ติดอยู่ภายในเล่ม เช่น ใบลาน ผ้าไหม ผ้าขาวม้า กระดาษสา เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้น เด็กๆ ยังได้เพลิดเพลินกับคำกลอนสั้นๆ ช่วยให้จดจำประโยชน์ของสิ่งของเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
แผ่นภาพเลื่อน Describing People
แผ่นภาพเลื่อน Describing People

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 3 หน้า, ขนาด 75 x 24 ซม.

อธิบายลักษณะคน

สนุกกับการเปลี่ยนลักษณะบุคคลจากทรงผม สีผม สีตา และสีเสื้อผ้า ของคนเอเชีย แอฟริกัน และตะวันตกทั้งหญิงและชาย 1 แผ่น สามารถสลับภาพได้ถึง 18 แบบ สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมแผนการสอนและแบบฝึกหัด
แผ่นภาพเลื่อน Seasons
แผ่นภาพเลื่อน Seasons

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 5 หน้า, ขนาด 24 x 24 ซม.

ฤดูกาล

รู้จักฤดูกาลต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนบอกถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละฤดูกาลได้ มีทั้งหมด 5 ชิ้นด้วยกัน
แผ่นภาพเลื่อน Quantity : There is some / There are some
แผ่นภาพเลื่อน Quantity : There is some / There are some

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 6 หน้า, ขนาด 38 x 23 ซม.

ปริมาณ

สอนเรื่อง There is some ใช้กับสิ่งของที่นับไม่ได้ There are some ใช้กับสิ่งของที่นับได้ เข้าใจความแตกต่างของการใช้ There is some และ There are some... นำเสนอผ่านสิ่งของที่นับได้และนับไม่ได้เป็นคู่ ๆ ทั้งหมด 6 คู่ วิธีใช้: เมื่อปิดประตูบ้านเอาไว้จะเห็นสิ่งของที่นับไม่ได้ เมื่อเปิดประตูบ้านออกจะเห็นสิ่งของที่นับได้อยู่ภายในบ้าน
แผ่นภาพเลื่อน Quantity : A little / A lot of
แผ่นภาพเลื่อน Quantity : A little / A lot of

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 6 หน้า, ขนาด 24 x 24.3 ซม.

ปริมาณ

สอนเรื่อง A little / A lot of ใช้กับสิ่งของที่นับไม่ได้ เข้าใจความแตกต่างของคำว่า A little กับ A lot of โดยใช้รูปประโยค There is a little และ There is a lot of ... นำเสนอเป็นรูปเหยือกน้ำที่บรรจุของเหลวชนิดต่าง ๆ มีทั้งหมด 6 ชนิด วิธีใช้: เลื่อนปริมาณน้ำขึ้นและลง แสดงถึงปริมาณน้ำที่มากและน้อย
แผ่นภาพเลื่อน Quantity : A few / A lot of
แผ่นภาพเลื่อน Quantity : A few / A lot of

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 6 หน้า, ขนาด 24 x 24.3 ซม.

ปริมาณ

สอนเรื่อง A few / A lot of ใช้กับสิ่งของที่นับได้ เข้าใจความแตกต่างของคำว่า A few กับ A lot of โดยใช้รูปประโยค There are a few และ There are a lot of... นำเสนอเป็นรูปตระกร้าผลไม้ 6 ตระกร้า ใส่ผลไม่ไว้ 6 ชนิด วิธีใช้ : ตะกร้าผลไม่มีผ้าคลุมอยู่ จึงเห็นผลไม้เพียง 2-3 ลูก เมื่อเปิดผ้าที่คลุมตระกร้าขึ้นจะเห็นผลไม้จำนวนมาก
แผ่นภาพเลื่อน Making New Words
แผ่นภาพเลื่อน Making New Words

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 6 หน้า, ขนาด 24 x 24.3 ซม.

การสร้างคำใหม่

รู้จักการประสมคำอย่างง่าย ๆ โดยการนำคำ 2 คำมารวมกัน สนุกสนานกับการเลื่อนภาพมาชิดกันเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ เช่น rainbow, butterfly, sunflower, etc. มีทั้งหมด 6 ชิ้น
แผ่นภาพเลื่อน Opposite Words
แผ่นภาพเลื่อน Opposite Words

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 6 หน้า, ขนาด 29.5 x 21 ซม.

คำตรงกันข้าม

สนุกสนานกับการเปรียบเทียบความแตกต่างของคำตรงกันข้ามเช่น Fat-thin, tall-short, big-small etc. นำเสนอด้วยภาพเลื่อนที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 6 ภาพ 6 สไตล์
แผ่นภาพเลื่อน Singular/Plural
แผ่นภาพเลื่อน Singular/Plural

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 9 หน้า, ขนาด 24 x 24.3 ซม.

เอกพจน์/พหูพจน์

เรียนรู้จำนวนนับตั้งแต่ 1-10 จากแผ่นภาพ 9 แผ่น ที่สามารถเลื่อนจากจำนวน 1 ไปเป็นจำนวนต่าง ๆ จนถึง 10 ทั้งยังได้รู้จักสัตว์ชนิดต่าง ๆ จากการนับอีกด้วย วิธีใช้: เลื่อนแผ่นภาพไปทางขวาจะเห็นสัตว์ 1 ตัว เลื่อนแผ่นภาพไปทางซ้ายจะเห็นสัตว์หลายตัว ให้เด็ก ๆ ช่วยนับว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว