สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก : 7 รายการ
พลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต Change Your Questions Change Your Life
พลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต Change Your Questions Change Your Life

แมรี่ลี จี อดัมส์ / กานต์ ธงไชย
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

  พลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต : คำถามที่ดีมีค่ากว่าคำตอบที่ถูกต้อง
  บางทีความเข้าใจเกี่ยวกับการมีคำตอบทุกอย่างให้กับชีวิต อาจจะถึงจุดที่ต้องพลิกเปลี่ยน เมื่อใครคนหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ได้แสดงให้ทุกคนเห็นและสัมผัสได้ว่า ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากคำถามที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เริ่มจากคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ปริศนากาลเวลา
ปริศนากาลเวลา

เคลก คาลเลนเดอร์ / สุจินต์ วังสุยะ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

  เรื่องราวของกาลเวลาที่เป็นมากกว่าแค่นาฬิกา แต่หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งซุกซ่อนความมหัศจรรย์จนถูกทดลองพิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างสัมพัทธภาพของกาลิเลโอ ความโค้งของกาลอวกาศแบบไอน์สไตน์และการเดินทางข้ามเวลาตามทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ โดยทฤษฏีสำคัญของโลกวิชาการเหล่านี้ได้ถูกเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้น จนเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการรับรู้เรื่องราวธรรมดาที่แฝงปริศนาเอาไว้
ลมฟ้าอากาศพลิกประวัติศาสตร์โลก
ลมฟ้าอากาศพลิกประวัติศาสตร์โลก

ลอรา ลี / คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 320 บาท, จำนวน 488 หน้า

  หนังสืออ่านสนุกที่บอกเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งว่า ลมฟ้าอากาศมีส่วนกำหนดโฉมหน้าโลกของเรามากเพียงใด ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ ชะตากรรมของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ยุทธการครั้งสำคัญ และเหตุการณ์ใหญ่โตระดับโลกล้วนตกอยู่ใต้อิทธิพลของลมฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จนยากจะหยั่งรู้ ในหนังสือ ลมฟ้าอากาศพลิกประวัติศาสตร์โลก จะนำเราไปสำรวจเรื่องมหัศจรรย์ชวนพิศวง เมื่อลมฟ้าอากาศส่งอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของเรา จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ พร้อมนำเราไปพบกับความพยายามอันไร้ผลครั้งแล้วครั้งเล่าของมนุษย์ที่ต้องการควบคุมพลังธรรมชาตินี้
คู่มือคุณแม่คนใหม่ใส่ใจลูกรัก
คู่มือคุณแม่คนใหม่ใส่ใจลูกรัก

คาเรน เอ็น ซอลต์ / วิริยา สังขนิยม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 320 บาท, จำนวน 274 หน้า

  การตั้งครรภ์ทำให้ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของว่าที่คุณแม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล “คู่มือคุณแม่คนใหม่ใส่ใจลูกรัก” เล่มนี้ ที่บอกเล่าเรื่องเตรียมรับการตั้งครรภ์ การคลอด และการทำหน้าที่แม่ จะช่วยไขข้อข้องใจว่าอะไรเป็น สาเหตุของความเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ความเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านมีต่อกัน ทั้งยังให้คำแนะนำจาก ดูลา (Doula) มืออาชีพที่จะช่วยให้คุณเป็นว่าที่คุณแม่ที่สงบเย็น มีสมาธิและมีพลังตลอดเก้าเดือนของการตั้งครรภ์ เรื่อยไปจนถึงระหว่างคลอดและหลังคลอด
  คาเรน เอ็น ซอลต์ นำเสนอประเด็นที่คุณแม่ควรรู้ตลอดช่วงเวลาสำคัญของชีวิต และแนะนำวิธีดูแลตัวเองแบบองค์รวมเพื่อความสุขทั้งกายใจและจิตวิญญาณ อาทิ เทคนิคผ่อนคลายความเครียด คำแนะนำในการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี กลยุทธ์เพื่อสร้างพลังด้านบวกให้ตัวเอง ฯลฯ เพื่อให้ว่าที่คุณแม่เปิดใจรับการตั้งครรภ์ และการคลอดตลอดจนช่วงเวลาหลังคลอด
ฟังเสียงเด็กบ้าง! The Psalms of Children
ฟังเสียงเด็กบ้าง! The Psalms of Children

เออร์ซูลา เอ็ม แอนเดอร์สัน, พญ. / วิมล กมลตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 265 บาท, จำนวน _ หน้า

  การเลี้ยงดูเด็กนั้นมิใช่เป็นแค่เรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียว หากหมายรวมถึงการทะนุถนอมจิตใจและจิตสำนึกของเด็ก ๆ ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงสารพัดรูปแบบซึ่งแฝงเร้นอยู่รายรอบตัวเด็ก หนังสือเล่มนี้จึงต้องการนำเสนอต้นตอสาเหตุของปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อวัยเยาว์อย่างรอบด้าน นับตั้งแต่ สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร พฤติกรรมก้าวร้าวหรือแปลกแยกต่อสังคม โรคสมาธิสั้น ไปจนถึงการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ที่อาจไปรบกวนระบบประสาทของทารกในครรภ์ ฯลฯ เพราะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยจุดสำคัญเหล่านี้ ความเครียดย่อมสะสมสู่ความทรงจำของเด็ก ๆ จนยากเยียวยารักษาเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่
เทพเจ้าแห่งสิ่งเล็กๆ The God of Small Things
เทพเจ้าแห่งสิ่งเล็กๆ The God of Small Things

อรุณธตี รอย / สดใส
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า

  วรรณกรรมร่วมสมัยชั้นเยี่ยมรางวัลบุ๊คเกอร์-ไพรซ์จากประเทศอังกฤษ ที่ถูกแปลมาแล้วกว่าสามสิบภาษาทั่วโลก ผลงานวรรณกรรมเล่มแรกและยังเป็นเดียว จากปลายปากกาของนักเขียนสตรีชาวอินเดียผู้โด่งดัง ที่ถูกบอกเล่าผ่านพี่น้องฝาแฝด ถ่ายทอดถึงเรื่องราวผันผวนของความรักและโศกนาฏกรรมภายในครอบครัวชาวอินเดียภาคใต้ ได้อย่างลึกซึ้งสั่นสะเทือนอารมณ์
เตรียมก่อนโต Why do kids do that?
เตรียมก่อนโต Why do kids do that?

ริชาร์ด ซี วูล์ฟสัน, ดร. / สมพร พึ่งอุดม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 380 บาท, จำนวน _ หน้า

  หนังสือคู่มือเลี้ยงเด็กซึ่งครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทุกด้านของเด็กวัยแรกเกิดถึง ๘ ปี ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย พร้อมข้อแนะนำในการแก้ปัญหาประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กกินอาหารยาก เด็กชอบเดินละเมอ หรือปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การอิจฉาและทะเลาะกันระหว่างพี่น้อง ไปจนถึงเรื่องความไม่มีระเบียบวินัยของเด็ก เป็นต้น เนื้อหาภายในเล่มยังได้อธิบายวิธีรับฟังเด็ก และการอ่านภาษาท่าทางของเด็ก เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมที่แท้จริง จนสามารถช่วยเด็กให้ก้าวข้ามความกลัวและความกังวลต่าง ๆ ได้อย่างเชื่อมั่น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว