สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์ : 49 รายการ
คู่มือ S&OP การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
คู่มือ S&OP การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

Thomas F. Wallace / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / วัชรพล สุขโหตุ, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 240 หน้า

การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales & Operations Planning : S&OP) เป็นกระบวนการตัดสินใจชั้นเลิศที่ช่วยบุคลากรในองค์กรให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมและดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นโดยการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจอุปสงค์ที่อยู่ทางปลายน้ำอย่างสมดุล... เป็นการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ของธุรกิจและแผนธุรกิจเข้ากับภาพรวมของการวางแผนการขาย และปฏิบัติการกระบวนการแต่ละกระบวนการซึ่งก็คือ การป้อนคำสั่งซื้อ การวางแผนตารางกำหนดการหลัก ตารางกำหนดการของโรงงาน และเครื่องมือในการจัดซื้อที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจสัปดาห์ต่อสัปดาห์ วันต่อวัน และชั่วโมงต่อชั่วโมงในหนังสือที่ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 ของ Thomas F. Wallace ผู้เชี่ยวชาญ S&OP เล่มนี้ ถือเป็นคู่มือในการเริ่มนำ S&OP มาดำเนินการ บอกวิธีการนำ S&OP ไปใช้ในแต่ละช่วงแต่ละระยะ เพื่อประโยชน์แก่องค์กร ลูกค้า และโซ่อุปทานของคุณรวมถึงวิธีการใช้ S&OP ในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ อาทิ:

* การผลิตแบบลีน
* ธุรกิจระดับโลก
* ผลิตภัณฑ์ที่มีฤดูกาลสูง
* การผลิตขั้นสุดท้ายตามคำสั่งซื้อ/การสร้างตามคำสั่งซื้อ/การเลื่อนเวลาการผลิต (Finish-to-Order/build-to-Order/Postponement)
* การจัดการโซ่อุปทาน

หากคุณพร้อมเริ่มนำ S&OP มาใช้ในองค์กร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้แนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นโอกาสเสี่ยงน้อย และประสบความสำเร็จหากคุณได้เริ่มใช้ S&OP มาบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการและสร้างความมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
Listening to the Volcano : สดับเสียงภูเขาไฟ
Listening to the Volcano : สดับเสียงภูเขาไฟ

David Hutchens / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ดร. / กุลชรี ตัณศุภผล
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 104 หน้า

บทสนทนาที่เปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ เสียงก้องจากภูขำฟที่สงบมานานทำให้เกิดวิกฤติในหมู่บ้านต้นที่คุกรุ่น ชาวบ้านที่ต่างพยายามจะหลบหนีลาวาจึงมาประชุมกันเพื่อคิดหาแผน และในไม่ช้าก็ต่างโต้แย้งต่อสู้กันไปมา! แต่กลุ่มเพื่อนบ้าน ซึ่งนำโดยไมโล ค้นพบแนวทางใหม่ในการพูดคุยและฟังกัน ซึ่งให้แหล่งข้อมูลใหม่ของการสร้างสรรค์และเผยให้เห็นความมหัศจรรย์ของความคิดร่วมกันขณะที่ทุกคนรู้ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนทนาได้อย่างไร แต่ก็มีพวกเราไม่กี่คนที่ฝึกฝนสนทนาอย่างมีความหมายประเภทนี้ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างแรงพลิกผันต่อความคิดที่ดีที่สุดขององค์กร เรื่อง Listening to the Volcano : สดับเสียงภูเขาไฟ นี้ให้บทนำที่น่าสนใจต่อการสนทนาในลักษณะที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งมีวินัยในที่ทำงาน เพื่อจุดประกายความคิดที่ให้ผลประโยชน์ปรับปรุงการตัดสินใจ และสร้างแผนปฏิบัติที่ได้ผลดี
Outlearning the Wolves : ฉลาดเกินหน้าหมาป่า
Outlearning the Wolves : ฉลาดเกินหน้าหมาป่า

David Hutchens / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ดร. / กุลชรี ตัณศุภผล
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 104 หน้า

การอยู่รอดและเติบโตในองค์กรแห่งการเรียนรู้ Outlearning the Wolves : ฉลาดเกินหน้าหมาป่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กร ซึ่งอาจคล้ายกับองค์กรของคุณ กล่าวคือมีทั้งนิสัยไม่ดี การเหน็บแนมที่เปราบาง และการยอมจำนนต่อสถานะเดิมที่เป็นอยู่ การแยกเป็นส่วนๆ และสมมติฐานผิดๆในระยะแรกเริ่มก็ทำให้ฝูงแกะ (ซึ่งเกรงกลัวความฉลาดที่ลึกล้ำของหมาป่า) อ่อนแอ แต่เมื่อแกะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของแกะแต่ละตัวต่างก็เป็นประโยชน์ในการทำให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ การใช้ภาพประกอบที่มีจินตนาการและอารมณ์ขำที่ร้ายกาจอย่างน่าอ่าน ทำให้หนังสือ Outlearning the Wolves : ฉลาดเกินหน้าหมาป่า นำเสนออุปมาอุปไมยที่ทรงพลังสำหรับการเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่องค์กรเผชิญอยู่เมื่อองค์กรตระหนักได้ว่าพวกเขาต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้อย่างแตกต่าง
Shadows fo the Neanderthal : เงาแห่งยุคหิน
Shadows fo the Neanderthal : เงาแห่งยุคหิน

David Hutchens / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ดร. / กุลชรี ตัณศุภผล
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 112 หน้า

การให้ความกระจ่างแก่ความเชื่อที่จำกัดองค์กรของเรามนุษย์ถ้ำ "บูกี" กำลังค้นหาความเข้าใจว่า ทำไมเพื่อนของเขายึดติดอยู่กับความเชื่อต่างๆ ซึ่งจำกัดความสามารถของพวกเขาในการแบ่งปันความเข้าใจที่ลึกซึ้งและพัฒนาอย่างยิ่ง ร่วมเดินทางอย่างสนุกสนานไปกับบูกีเพื่อการค้นพบและเรียนรู้ว่าจะเปิดเผย แบ่งปัน และท้าทายความเชื่อที่ซ่อนอยู่ของคุณเองและผู้อื่นได้อย่างไร และเพื่อรับรู้ได้ว่าความเชื่อเหล่านั้นให้ข้อมูล -และบ่อยครั้งให้ข้อมูลผิดๆ - ต่อสิ่งที่เราทำอย่างไร

เรื่อง Shadows fo the Neanderthal : เงาแห่งยุคหิน นี้ มีการใช้อุปมาอุปไมยอย่างมีเสน่ห์ และมีคำแนะนำสำหรับการอภิปรายอย่างละเอียด เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องมีไว้ในองค์กรต่างๆ เพื่อการค้นหาตนเองเพื่อเป็นอิสระจากการตั้งสมมติฐานอย่างเงียบๆซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งและจำกัดความก้าวหน้า
The Lemming Dilemma : สภาวะลำบากของหนูเลมมิงจ์
The Lemming Dilemma : สภาวะลำบากของหนูเลมมิงจ์

David Hutchens / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ดร. / กุลชรี ตัณศุภผล
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 112 หน้า

เรื่อง The Lemming Dilemma : สภาวะลำบากของหนูเลมมิงจ์ แนะนำวินัยเชิงการเรียนรู้ขององค์กรที่สำคัญมาก "Personal Mastery" หรือความเชี่ยวชาญในการสร้างพลังแห่งตน ซึ่งก็คือกระบวนการซึ่งกำลังวิวัฒน์ไปของการตระหนักรู้ด้วยตนเองของพนักงาน ที่จะทำให้สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้พวกเขาและองค์กรของพวกเขา ในเรื่องราวที่น่าติดตามนี้เอ็มมีซึ่งเป็นหนูเลมมิงจ์ตระหนักดีว่าวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของตนเองคืออะไร และท้าทายแรงปรารถนาที่มีมานานที่จะกระโดดจากหน้าผาตามหนูเลมมิงจ์ตัวอื่นๆ แต่เอ็มมีไปไกลกว่าเพียงการปฏิเสธธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ด้วยทางเลือกที่น่าประหลาดใจของตนเอง เอ็มมีสร้างแรงบันดาลใจให้หนูเลมมิงจ์ตัวอื่นตระหนักถึงพันธกิจของตนเองและไล่ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งที่สุดของตน ทั้งส่วนบุคคลและของกลุ่ม เรื่องราวที่เล่าอย่างเรียบง่ายนี้มีบทเรียนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายของการเป็นผู้นำในชีวิตตนเอง และการแบ่งปันวิสัยทัศน์กับผู้อื่น ในเรื่องยังมคำถามต่างๆ เพื่อการไตร่ตรองและการอภิปรายกลุ่มด้วย
The Tip of the Iceberg : ยอดของภูเขาน้ำแข็ง
The Tip of the Iceberg : ยอดของภูเขาน้ำแข็ง

David Hutchens / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ดร. / กุลชรี ตัณศุภผล
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 104 หน้า

การจัดการพลังซ่อนเร้นซึ่งอาจสร้างหรือทำลายองค์กรของคุณ กลุ่มเพนกวินที่ปรารถนาหอยกาบรสอร่อยอย่างแรงกล้า รวมตัวกันกับเพื่อนๆ วอลรัสเพื่อเก็บหอยกาบที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด สำหรับทุกคน ข่าวดีเหล่านี้ก็ดึงดูดเพนกวินและวอลรัสจากภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ไกลๆ ให้มาร่วมงานกันและเพลิดเพลินกับการกิน แต่ระหว่างที่สร้างให้ที่นี่เป็นสวรรค์สำหรับผู้รักหอยกาบ ก็มีปัญหาเรื่องอาณาเขตเกิดขึ้น วอลรัสอุ้ยอ้ายนั่งทับเพนกวินจนแบน และความยุ่งเหยิงก็เกิดขึ้นทั่วไป เพนกวินจะค้นพบความเกี่ยงข้องเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเปลี่ยนให้ความสำเร็จที่พุ่งขึ้นเป็นเกลียวกลายเป็นผิดหวังและความวุ่นวาย ทางสัมคมหรือไม่? เพียงแต่เมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นว่าคืออะไร พวกเขาก็สามารถหยุดไม่ได้แดนสวรรค์ เกิดความวุ่นวาย และลงมือสร้างความรุ่งเรื่องที่ยั่งยืน

เรื่อง The Tip of the Iceberg : ยอดของภูเขาน้ำแข็ง นี้ บรรยายให้เห็นอย่างกระจ่างแจ้งว่า องค์กรสามารถ "ติดกับ" อยู่กับระบบต่างๆ เมื่อไม่อาจเข้าใจระบบเหล่านั้นได้ เรื่องนี้และคำแนะนำในการอภิปรายจะช่วยให้ผู้จัดการทั้งหลายแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในระดับบนและค้นพบวิธีลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ดังปรารถนา
Best Practices ในการจัดการสินค้าคงคลัง
Best Practices ในการจัดการสินค้าคงคลัง

Tony Wild, Dr. / ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 430 หน้า

การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงการบริการลูกค้า กระแสเงินสด และความสามารถในการสร้างกำไรของตนเองได้ หนังสือ "Best Practices ในการจัดการสินค้าคงคลัง" จะกล่าวถึงเทคนิคพื้นฐาน วิธีการและกรณีที่จะประยุกต์ใช้งาน และให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้แน่ใจได้ว่าเทคนิคเหล่านี้สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการในชีวิตจริง

หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าสามารถนำเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังมาใช้ได้อย่างไรในหลายๆ สถานการณ์ โดยเฉพาะในร้านค้าที่สินค้าคงคลังอาจมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้รวดเร็ว จนถึงอะไหล่ที่ขายได้ช้า เนื้อหาที่กล่าวถึงจะครอบคลุมคลังสินค้าในการกระจายสินค้าและปฏิบัติการของผู้ผลิตทั้งหมด
RFID การนำไปใช้เชิงยุทธศาสตร์และผลตอบแทน (ROI)
RFID การนำไปใช้เชิงยุทธศาสตร์และผลตอบแทน (ROI)

Charles C. Poirier / Duncan McCollum / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / เผ่าภัค สิริสุข, ดร. / ธวัชชัย อนุพงศ์อนันต์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 0 บาท, จำนวน 250 หน้า

เมื่อห้าง Wal-Mart กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา และองค์กรขนาดใหญ่รายอื่นๆ กำลังสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RFID ผู้จัดส่งวัตถุดิบของพวกเขาจึงต้องเผชิญกับความท้าท้ายครั้งใหญ่ในการหาคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริงในการนำ RFID มาใช้งาน มีธุรกิจอีกมากมายที่กำลังอยู่ระหว่างการประเมินและทดสอบ RFID ในขณะที่อีกหลายๆ ธุรกิจยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่จุดใด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงพื้นฐานของ RFID เข้าใจเทคโนโลยีและส่วนประกอบพื้นฐาน เข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ และผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอเส้นทางที่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้ RFID และการนำไปใช้งานด้วยความสำเร็จ ทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า และผู้ค้าปลีก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆ อุตสาหกรรมได้
Samsung ปะทะ Sony
Samsung ปะทะ Sony

Sea-Jin Chang / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / พนิดา เกษมวรพงศ์กุล
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 240 หน้า

ในปี 2002 เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Sony ลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของ Samsung เป็นครั้งแรก เพราะเหตุใดสมรรถนะการดำเนินงานของ Sony ที่เคยมีอิทธิพลเหนืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก จึงตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จู่ๆ Samsung ก็อุบัติขึ้นจากที่ไม่มีใครรู้จัก

หนังสือที่น่าดึงดูดใจเล่มนี้ของศาสตราจารย์ด้านธุรกิจชั้นนำ Dr. Sea-Jin Chang เปรียบเทียบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์หลักของ Sony และ Samsung ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การตลาด โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร และยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 ถึงปี 2006

หนึ่งในผลการวิจัยหลักจากหนังสือเล่มนี้ คือความแตกต่างของสมรรถนะการดำเนินงานระหว่าง Sony และ Samsung ไม่ได้เป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ของพวกเขาเท่านั้น
จากวัฒนธรรมโตโยต้า สู่วัฒนธรรมแบบลีน Creating a Lean Culture
จากวัฒนธรรมโตโยต้า สู่วัฒนธรรมแบบลีน Creating a Lean Culture

David Mann / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 272 หน้า

เครื่องมือแปลงสภาพสู่ “ลีน” อย่างยั่งยืน

การผลิตแบบ "ลีน" ได้รับการทดสอบมาแล้วว่าไม่มีใครเทียบเคียงได้ในบรรดาการจัดระบบการดำเนินการผลิต แต่ความพยายามในการทำลีนส่วนใหญ่ก็ยังคงจบลงด้วยผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง ปัจจัยสำคัญที่มักมองข้ามกันบ่อยๆ ก็คือการทำลีนนั้นต้องมีวิธีและทักษะการจัดการแบบวันต่อวันและชั่วโมงต่อชั่วโมง ที่ผู้นำในสภาพแวดล้อมของการผลิตแบบเป็นชุดและเข้าแถวรอ (Batch-and-Queue) แบบเคยปฏิบัติกันมานั้นไม่คุ้นเคยและไม่สะดวกจะทำ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำแบบลีนสามารถแปลงสภาพการผลิตจากแบบเป็นชุด (Batch) ไปเป็นแบบลีน (Lean) ได้สำเร็จด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เขียนได้ให้ความแนะนำที่วิกฤติสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการแบบลีนไว้
เก่งแบบโตโยต้า Toyota Talent
เก่งแบบโตโยต้า Toyota Talent

Jeffrey K. Liker, Ph.D. / David Meier / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / กชมล ศรีวงศ์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 400 หน้า

หนังสือเล่มนี้ให้ "กุญแจ" สำหรับการสร้างบุคลากรจากภายในองค์กรให้โดดเด่น ผ่านกระบวนการเตรียมการ การฝึกอบรม และติดตามผลอย่างระเอียดยิบ จากประสบการณ์ของ Dr. Jeffrey Liker ที่ได้ศึกษาองค์กรของโตโยต้า ทั้งด้านการผลิต เทคนิค และการบริหาร รวมกับประสบการณ์อันลึกซึ้งของ David Meier ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับ "ครู" หรือ Sensei ขณะที่โตโยต้า คุณจะได้เห็นข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการพัฒนาคนเก่งที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในชีวิตจริง
คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า
คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า

Alan Rushton / Phil Croucher / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ดร. / บุญทรัพย์ พานิชการ, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 650 บาท, จำนวน 720 หน้า

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมองค์ประกอบหลักๆ ของลอจิสติกส์สมัยใหม่ การปรับปรุงการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ได้รวมถึง ลอจิสติกส์การผลิต ลอจิสติกส์แบบบูรณาการ การออกแบบกระบวนการ การนำส่งถึงบ้าน RFID เทคโนโลยีการใช้เสียง ระบบการหยิบแบบพลวัต ฯลฯ ทั้งยังอธิบายในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างชัดเจน :

แนวคิดเกี่ยวกับลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า, การวางแผนสำหรับลอจิสติกส์, การตัดสินเกี่ยวกับการจัดหาและสินค้าคงคลัง, คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า, การขนส่งสินค้า, การจัดการการดำเนินงาน
จากคิดได้อย่างไร สู่อย่างไรก็คิดได้ ด้วย TRIZ
จากคิดได้อย่างไร สู่อย่างไรก็คิดได้ ด้วย TRIZ

ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 190 บาท, จำนวน _ หน้า

ถอดรหัสวิธีคิดสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย TRIZ วิธีการจากรัสเซีย

เมื่อ เกนริดค อัลต์ซูลเลอร์ กล้าที่จะบอกว่า นวัตกรรมไม่ได้มาเพราะความบังเอิญ หรืออัจฉริยะภาพ เขาได้วิเคราะห์วิธีคิดของมนุษย์และถอดรหัสดังกล่าวมาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยรวบรวมเป็นทฤษฎี ชื่อว่า TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) นี่คือเครื่องมือที่จะทำให้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่คุณรอคอยเป็นจริง
ปรับปรุงการผลิต ด้วยแนวคิดแบบลีน
ปรับปรุงการผลิต ด้วยแนวคิดแบบลีน

Javier Santos / Richard A. Wysk / Jose M. Torres / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 340 บาท, จำนวน 304 หน้า

ครอบคลุมเทคนิคการจัดการการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษาจากโลกจริง

หนังสือ "ปรับปรุงการผลิตแบบลีน" (Improving Production With Lean Thinking) ครอบคลุมถึงประเด็นที่หนังสือสืออ้างอิงเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตอื่นๆ ไม่ได้กล่าวถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการบูรณาการแบวคิดแบบลีนเข้ากับการผลิตและโซ่อุปทาน และทำอย่างเป็นระบบ เพราะตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้น และอายุของผลิตภัณฑ์สั้นลงทุกทีๆ หนังสือเล่มนี้รวมถึงปูมหลังเชิงวิเคราะห์และเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการผลิต ควบคุม และออกแบบ ด้วยการมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติ
ถอดรหัส DNA โตโยต้า Inside the Mind of TOYOTA
ถอดรหัส DNA โตโยต้า Inside the Mind of TOYOTA

Satoshi Hino / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ธีรกร เกียรติบรรลือ
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 432 หน้า

การเติบโตอย่างยั่งยืนของ Toyota ดึงดูดความน่าสนใจของนักเศรษฐศาสตร์และนักอุตสาหกรรมทั่วโลก ผู้กล้าหารที่จะเรียนรู้ความลับของความสำเร็จอันยาวนานของ Toyota

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนชาวญี่ปุ่น Sotoshi Hino สำรวจจุดแข็งของ Toyota นั่นคือ การคิดเชิงพื้นฐานและโครงสร้างการจัดการที่อยู่เบื้องหลัง "ระบบการผลิตแบบโตโยต้า" ที่มีชื่อเสียงจากมุมมองของมืออาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี Hino นำเสนอการวิเคราะห์ในรายละเอียดของระบบการจัดการที่เป็นแก่นของ Toyota ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงศตวรรษที่ 21
แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม The TOYOTA Way Fieldbook
แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม The TOYOTA Way Fieldbook

Jeffrey K. Liker, Ph.D. / David Meier / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 550 บาท, จำนวน 624 หน้า

สร้างวิถีของคุณ ด้วยแนวคิดแบบลีน...ภาคปฏิบัติ

Professor Dr. Jeffrey K. Liker ได้เผย 14 หลักการที่อยู่เบื้องหลังความมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ โตโยต้าในหนังสือขายดีทั่วโลก “วิถีแห่งโตโยต้า” (The Toyota Way) ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้ร่วมกับอดีตพนักงานโตโยต้า David Meier แกะรอยและแสดงให้คุณเห็นว่าการนำ “สูตร” สำหรับความเป็นเลิศไปปฏิบัตินั้นทำได้อย่างไร

คุณจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาปรัชญาในระยะยาว เพื่อการลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่จะหยุดปัญหาอย่างรวดเร็ว พัฒนาผู้นำที่อยู่ในระบบของคุณ; เปลี่ยนถ่ายบริษัทของคุณเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องลีนอย่างแท้จริงที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้า และวางตำแหน่งองค์กรเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
การคิดเชิงระบบ SYSTEMS THINKING
การคิดเชิงระบบ SYSTEMS THINKING

Virginia Anderson / Lauren Johnson / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ศิรศักย เทพจิต
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 224 หน้า

ผู้จัดการที่เป็นนักริเริ่มจากรอบโลกกำลังค้นพบประโยชน์และพลังจากการคิดเชิงระบบด้วยการเข้าใจว่าระบบทำงานอย่างไร พวกเราได้รับมุมมองใหม่ๆ ที่มีคุณค่าจากปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์กรของพวกเรา การคิดเชิงระบบช่วยให้ :

เข้าใจโครงสร้างที่สร้างความเป็นขององค์กรของคุณจริงๆ
รู้จักกับรูปแบบหลักของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
ระบุปัญหาด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น
คาดการณ์แนวโน้ม ความหน่วงของเวลา และผลลัพธ์ที่ตามมาจากการ ตัดสินใจของคุณ
ลดปัจจัยเสี่ยง
ออกแบบการแทรกแซงที่ “พลิก” ผลลัพธ์ของการปรับปรุงสมรรถนะ
วิถีแห่งแอปเปิล The Apple Way
วิถีแห่งแอปเปิล The Apple Way

Jeffrey L. Cruikshank / อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล / ธีรกร เกียรติบรรลือ
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 320 บาท, จำนวน 288 หน้า

ในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเฉกเช่นทุกวันนี้ แอปเปิลได้เรียนรู้มาด้วยประสบการณ์อันเจ็บปวดจนกลายมาเป็นความฉลาดของตนว่า ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจสามารถสักเพียงใดก็ตาม คุณก็ไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยลำพังตนเองได้ ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีนับวันจะซับซ้อนมากยิ่งๆ ขึ้น คนเก่งและมีทุนหนาต่างก็กำลังลงทุนลงแรงและเวลาจำนวนมหาศาลในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา อย่างไม่หยุดหย่อน หนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็นถึงความลับและหลักการบริหารจัดการที่ทำให้แอปเปิลอยู่หน้าใครอื่นตลอดเวลา รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าอย่างมีนวัตกรรม กลยุทธ์การตลาดที่ล้ำหน้าและได้เปรียบเหนือใคร การออกแบบและการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบลื่นเข้ากัน และวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศด้านผลงาน คุณจะได้พบวิธีการที่แอปเปิลผสมรวมกันระหว่างความเสมอต้นเสมอปลายกับความต่อเนื่องและการติดตามงานพร้อมๆ กับการสร้างดุลยภาพในวิสัยทัศน์กับความเป็นจริงได้เป็นอย่างดี

แม้ว่า แอปเปิล จะเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี แต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ปรารถนาจะเรียนรู้บทเรียนอันทรงคุณค่าจากความสำเร็จและความผิดพลาดของแอปเปิล บทเรียนทั้งหมดจะช่วยนำทางคุณไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความรุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุด เพราะว่ายอดคนที่มีวิสัยทัศน์อย่างสตีฟ จ็อบส์และคนที่มีวิสัยทัศน์คนอื่นที่อยู่ที่แอปเปิล ต่างเห็นเหมือนกันว่าเพียงแค่เห็นอนาคตยังไม่เพียงพอ แต่ต้องทำให้มันเป็นจริงให้ได้อีกด้วย
LEAN LOGISTICS ลอจิสติกส์แบบลีน
LEAN LOGISTICS ลอจิสติกส์แบบลีน

Michel Baudin / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 430 บาท, จำนวน 400 หน้า

คลังสินค้าของคุณมีชิ้นส่วนอยู่เต็ม ขณะที่ต้องมีการหยุดผลิตเพราะขาดแคลนชิ้นส่วนอื่นหรือไม่?

คุณรู้ไหมว่ามีชิ้นส่วนใดในคลังบ้าง และเมื่อใดจึงจะถึงรอบการเติมครั้งต่อไป
ลูกค้าของคุณบ่นไหมว่า Lead Time ของโรงงานคุณนั้นยาวนานเกินไป แถมยังส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนดอีกด้วย?
ปริมาณกิจกรรมด้านลอจิสติกส์ของโรงงานของคุณแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่แน่ไม่นอนใช่หรือไม่?

หนังสือเล่มนี้ช่วยแนะนำการจัดการปัญหาต่างๆ ข้างต้นได้ โดยอธิบายถึงทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของลอจิสติกส์แบบลีนและการไหลของสารสนเทศที่ก่อตัวเป็น “ระบบประสาท” พร้อมด้วยวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งวัตถุดิบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ คุณสามารถค้นพบวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วน ขณะที่ก็ต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำไว้ด้วย พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความยืดหยุ่นที่ได้มาจาก “ระบบการผลิตแบบลีน”

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงวิธีการส่งมอบชิ้นส่วนไปยังผู้ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการที่ถูกต้องสำหรับสินค้าสำเร็จรูปภายหลังจากที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยละเอียด พร้อมทั้งมีภาพประกอบด้วย

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุม “ลอจิสติกส์” ในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายควบคุมการผลิตด้วย
เปลี่ยน Mindset...ชีวิตเปลี่ยน
เปลี่ยน Mindset...ชีวิตเปลี่ยน

Carol S. Dweck, Ph.D. / วิโรจน์ ประสิทธิ์วรนันท์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 288 หน้า

เปลี่ยน Mindset...ชีวิตเปลี่ยน เป็นหนึ่งในหนังสือที่หายาก ที่สามารถช่วยให้คุณสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกในชีวิตของคุณ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณมองเห็นโลกในแนวทางใหม่ๆ

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านจิตวิทยาของแรงจูงใจและบุคลิกภาพ แครอล ดเว็คได้ค้นพบจากการทำวิจัยมากกว่ายี่สิบปีว่า กรอบความคิดไม่ใช่เป็นส่วนเล็กๆ ของบุคลิกภาพ กรอบความคิด (Mindset) เป็นตัวสร้างโลกทางความคิดทั้งหมด มันสามารถอธิบายว่าเรากลายเป็นคนที่มองโลกในเเง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายได้อย่างไร เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย ทัศนคติต่องานและความสัมพันธ์ และวิธีการเลี้ยงดูลูกของเรา ท้ายที่สุด ยังสามารถคาดการณ์ว่าเราจะนำศักยภาพของเรามาใช้ได้เต็มที่หรือไม่ด้วย

กรอบความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กและผู้ใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อนทุกแง่มุมของชีวิตของเรา จากงานไปสู่กีฬา จากความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นพ่อแม่ ทุกคนสามารถที่จะใช้ "กรอบความคิดเติบโต" ในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็น ต้องเป็นอัจฉริยะหรือมีพรสวรรค์ทั้งในด้าน ดนตรี วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา หรือแม้แต่ธุรกิจ

ที่สำคัญกว่าคือ เราสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดในช่วงไหนของชีวตก้อได้ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและได้รับความพึงพอใจอย่างแท้จริง
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว