สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์ : 10 รายการ
ผู้จัดการพันธุ์แท้
ผู้จัดการพันธุ์แท้

หัชพันธ์ เอื้อโชติคุณ
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 235 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ผู้จัดการเป็นผู้บริหารระดับกลางที่มีทั้งหัวหน้าและลูกน้อง การเอาชนะใจหัวหน้าและลูกน้องถือเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าคุณทำได้ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็น “คู่มือ” สำหรับผู้ที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างานแล้วที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานต่างๆ ในหน้าที่ของหัวหน้างาน รวมทั้งศึกษาถึงแนวคิดและวิธีการที่จะก้าวไปสู่การเป็น “ผู้จัดการพันธุ์แท้”

ผู้จัดการมืออาชีพที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักวิธีการจัดการแก้ปัญหามีการสร้างผลงานให้แก่หน่วยงาน สามารถพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า
วิถีเถ้าแก่
วิถีเถ้าแก่

สุธี พนาวร
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจรู้ว่าต้องทำตัวอย่างไร

เนื้อหาในหนังสือได้ประมวลจากประสบการณ์จริงและทฤษฎีต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งที่ “ประสบความสำเร็จ” และ “ไม่ประสบความสำเร็จ” เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ทั้งมือใหม่หัดบริหาร หรือพวกที่เป็นมือเซียนแล้ว ที่ต้องการตรวจสอบตนเองว่าแนวทางที่ทำอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมแล้วหรือไม่ จำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร ตั้งแต่วิธีคิด การปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคการจัดการต่างๆ “เถ้าแก่ยุคใหม่” ควรจะอ่านหลายๆ รอบ จะทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในทุกๆ รอบที่อ่าน
Hitech Marketing
Hitech Marketing

สมวงศ์ พงศ์สถาพร
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 240 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การตลาดไฮเทคเป็นอีกแขนงหนึ่งของการตลาดที่ยังเป็นของใหม่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ผลิตภัณฑ์ไฮเทคไม่ได้หมายถึง ไอที คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม แต่เพียงกลุ่มเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุศาสตร์พลังงานเทคโนโลยีชีวภาพที่นำมาใช้ผลิตยาและอาหาร ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไฮเทคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ออกมาอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมของลูกค้าผลิตภัณฑ์ไฮเทคจึงมีอัตราการยอมรับผลิตภัณฑ์ไฮเทคใหม่ไม่เท่ากัน

การแข่งขันจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ไฮเทคออกใหม่อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยบีบให้การวางแผนการตลาดแบบเดิมที่ทุกคนรู้จักไม่สามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เฉลยเบื้องหลังของทฤษฎีการตลาดไฮเทค ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไฮเทค ตลอดจนพฤติกรรมของลูกค้าไฮเทค ว่าบริษัทไฮเทคใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ และล้มเหลวได้อย่างไร ตลอดจนเพิ่มเนื้อหาการวางวิสัยทัศน์ของบริษัทไฮเทค และกลยุทธ์การวางตลาดผลิตภัณฑ์ไฮเทคใหม่ ที่จำเป็นต่อการวางแผนการตลาดไฮเทค
เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ (The Secret of Service Marketing)
เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ (The Secret of Service Marketing)

สมวงศ์ พงศ์สถาพร
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ธรรมชาติของ “สินค้าบริการ” แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ “สินค้าผลิตภัณฑ์” เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และต้องส่งมอบด้วย “คน” หรือ “ระบบ” ทำให้ควบคุมคุณภาพยาก เคล็ดลับการทำการตลาด “สินค้าบริการ” จึงต้องเน้นความพิถีพิถัน ละเอียดอ่อนอย่างที่มองข้ามไม่ได้ของการส่งมอบบริการผ่าน “คน” หรือ “ระบบ”

หนังสือที่ท่านถืออยู่นี้จะนำท่านไปสู่แนวการบริหารธุรกิจสมัยใหม่เป็นการตลาดธุรกิจบริการ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการทำตลาดแบบเดิม และคงไม่ได้จำกัดเพียงแต่สินค้าบริการเท่านั้น สินค้าปกติก็สามารถเอามาปรับใช้ทันกับเหตุการณ์ได้
CRM เกมครองใจลูกค้า
CRM เกมครองใจลูกค้า

สมวงศ์ พงศ์สถาพร / สุนทร เลาหพัฒนวงศ์
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บางคนมักคิดว่า CRM คือ Call Center, SMS

CRM สมัยใหม่ไม่ใช่มีความหมายเพียงแค่นั้น แต่ CRM กลายเป็นเกมครองใจลูกค้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าในระยะยาวที่มีเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ยิ่งลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยาวนานเท่าใด ลูกค้าย่อมจะกลายเป็นมูลค่าทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท ที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ CRM และจุดประกายความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของ CRM ในการบริหารธุรกิจให้กับคุณ พร้อมด้วยโปรแกรม CRM ง่ายๆ ในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าของคุณ
โฆษณา โฆษณุก
โฆษณา โฆษณุก

Y&R
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 320 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เคล็ดไม่ลับวิธีการทำงานของคนโฆษณา ที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียด แต่ปนไปด้วยบรรยากาศความสนุกสนานเฮฮา ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นกรอบในการสร้างสรรค์แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Y&R ให้ผู้อ่านที่สนใจได้ทราบกันอย่างละเอียดและมองเข้าไปถึงหน้าที่และโครงสร้างของการทำงานของบริษัทโฆษณา ที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาดังๆ ไม่ว่าจะเป็น แฮปปี้ หรือ โออิชิ ที่เป็นที่กล่าวขานของคนทั้งวงการ
Business Plan for Beginners
Business Plan for Beginners

สุธี พนาวร / นุกูล เรืองอุทัย
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 290 บาท, จำนวน 264 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ผู้ที่มีแนวคิดและมุมมองทางธุรกิจที่แตกต่างเห็นช่องทางทำธุรกิจก่อน ถือว่า “ได้เปรียบ” เพียงแค่ไอเดีย-ความรู้-ประสบการณ์ ใช่ว่าจะเพียงพอ !!! ก่อนเริ่มทำธุรกิจเราจึงควรที่จะเขียนแผนธุรกิจเพื่อศึกษา “ความเป็นไปได้” และ “ความเสี่ยง” ในการทำธุรกิจ ตลอดจน “การหาแหล่งเงินทุน” เสียก่อน

การเขียนแผนธุรกิจนั้น “ไม่ยาก” อย่างที่คิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาของนักเขียนทั้งสอง จึงได้คิดค้นและจัดทำโปรแกรมการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรมทางการเงินสำหรับ “มือใหม่หัดเขียน” ที่จะ “เทิร์น” ให้คุณเป็น “มือโปร” เพียงข้ามคืน !!!

ภายในเล่ม จะมี CD-ROM โปรแกรมการเงินให้ใช้ง่าย สะดวก เหมาะกับมือใหม่หัดเขียนเช่นคุณ
เลือกกิจการให้โดน
เลือกกิจการให้โดน

สุธี พนาวร
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 192 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าให้ธุรกิจนั้นเป็นแค่อาชีพเสริม เป็นธุรกิจหลังเกษียณ หรือจะหันหลังให้กับงานประจำ คำถามของคนส่วนใหญ่ก็คือ แล้วจะทำอะไร และจะไปรอดถึงฝั่งฝันหรือเปล่า วันนี้ความกังวลใจของคุณจะหมดไป คำถามต่างๆ ที่หนักใจจะถูกตอบจนกระจ่างด้วยหนังสือเล่มนี้ ซึ่งอัดแน่น ด้วยเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ และ “เลือกกิจการให้โดน” ด้วยตนเอง พร้อมด้วย CD โปรแกรม แบบทดสอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตรวจสอบความชอบและบุคลิกตอกย้ำความมั่นใจ ว่าตัวคุณนั้นเหมาะกับธุรกิจใดบ้าง
ต่อรองและครองเกม
ต่อรองและครองเกม

หัชพันธ์ เอื้อโชติคุณ
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 230 บาท, จำนวน 230 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เนื้อหามุ่งเน้นไปที่การแนะนำกลวิธีในการเจรจาเพื่อการครองเกมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาบทแรกๆ จะนำผู้อ่านไปรู้จักปัจจัยสำคัญต่างๆ ของการเจรจาต่อรอง และในบทต่อๆ ไปจะบอกกลวิธีที่ควรใช้อย่างเหมาะสมและได้ผลในแต่ละสถานการณ์ พร้อมด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกันก็อ่านสนุกด้วย

พ็อกเกตบุ๊กเล่มนี้จึงต่างจากเล่มอื่นๆ ตรงที่มันไม่ได้มีไว้เพื่อเทรนผู้อ่านให้เป็นนักพูดที่เมื่อใครๆ ฟังแล้วจะต้องหัวเราะอย่างอารมณ์ดี แต่มันจะทำให้ผู้อ่านสามารถครองใจคู่เจรจาจนนำเกมได้อย่างมีมารยาท หลังจากอ่านแล้วนำไปปฏิบัติ ผู้อ่านจะไม่มีวันแพ้ ขณะเดียวกันการพูดนั้นก็จะไม่สร้างศัตรูเพิ่ม ตรงกันข้าม ยังสร้างพันธมิตรที่ชนะไปพร้อมๆ กันเสียอีกด้วย
ผู้บริหารทรงประสิทธิผล (The Effective Executive)
ผู้บริหารทรงประสิทธิผล (The Effective Executive)

สุธี พนาวร
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 224 หน้า, ขนาด 13.3 x 20.4 ซม.

หนังสือผู้บริหารทรงประสิทธิผล Effective Executive ฉบับแปลเป็นภาษาไทย สำนวนการแปลของ สุธี พนาวร ที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย โดยมีเนื้อหาส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้ผู้บริหารทั้งหลายได้รู้วิธีปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองให้กลายเป็นผู้บริหารทรงประสิทธิผลอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเท่านั้น หากยังช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญรุดหน้าไปได้ในท่ามกลางวิกฤติที่โหมกระหน่ำ แม้ปัจจุบันจะมีหนังสือที่ว่าด้วยการบริหารอยู่มากมายแต่ก็ยังไม่มีเล่มไหนพูดถึงเรื่องนี้เลย จึงถือเป็นงานเขียนเล่มแรกที่พูดถึงองค์ประกอบในการเป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว