สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง : 33 รายการ
อาณาจักรขยะหรรษา
อาณาจักรขยะหรรษา

พิณประภา ขันธวุธ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 184 หน้า

ภาวะโลกร้อนและอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับโลกเราในทุกวันนี้ เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของมนุษย์เรา จากพฤติกรรมที่ถูกฝังรากลึกมาช้านาน จากรุ่นสู่รุ่น จากหายนะสู่หายนะขั้นรุนแรงขึ้น และหากยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ อนาคตของโลกใบนี้คงเสียหายเกินเยียวยา
ดีไซน์รัก Being in Love
ดีไซน์รัก Being in Love

OSHO / ประพนธ์ ผาสุขยืด, ดร.
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 215 บาท, จำนวน 272 หน้า

หนังสือเล่มนี้จะนำพาให้ท่านได้รู้จักกับนิยามความหมายที่แท้จริงของ "ความรัก" ผ่านเส้นทางของการภาวนา...เส้นทางของการตื่นรู้อย่างเป็นธรรมชาติ จากการให้คำบรรยายในสไตล์เฉพาะตัวของ OSHO…หนึ่งในบรมครูทางจิตวิญญาณที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค
แนวทางสู่ความสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่)
แนวทางสู่ความสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 125 บาท, จำนวน 144 หน้า

บทเรียนแห่งชีวิตในโลกยุคใหม่ที่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้บรรจงเขียนขึ้นจากประสบการณ์ จากการศึกษา และจากการฝึกปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ในรูปแบบของบทเรียนและนิทานสั้นๆ หลากหลายบท ซึ่งให้อรรถรสในการอ่านและสามารถแฝงแง่คิดสำหรับชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้จักลดความทุกข์ อยู่ในโลกด้วยความสงบสุข และสามารถเล็งเห็นถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจน
เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ร่มไม้
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 216 หน้า

เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์เจาะลึก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา...อัจฉริยบุคคลบนเส้นทางสีขาว...ถึงมุมมองความคิดในทุกมิติ อันเกี่ยวเนื่องกับอดีต ปัจจุบัน อนาคต กับความจริงแห่งสรรพชีวิต ที่จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและรู้เท่าทัน "เกมชีวิต" เพื่อที่จะสามารถเล่นเกมชีวิตนี้ได้อย่างผู้มีสุข และสามารถไปถึงเป้าหมายปลายทางที่ถูกต้องของชีวิตได้ในที่สุด
คุณธรรมนำความรู้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
คุณธรรมนำความรู้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 200 หน้า

เมื่อปลายทางของการศึกษา ควรบรรจบลงที่อุปนิสัยอันดีงามของผู้ได้รับการศึกษา แต่ในยุคที่วงการการศึกษากำลังเฟื่องฟู มีครูอาจารย์เพิ่มขึ้น มีสถาบันการศึกษาที่ทันสมัยและอัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลาย คนรุ่นใหม่กลับห่างไกลคำว่า "คุณธรรมความดีงาม" เข้าไปทุกที…
เส้นปกติของชีวิต
เส้นปกติของชีวิต

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 200 หน้า

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของอาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน...ผู้เขียนหนังสือขายดี "ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ"... หนังสือ "เส้นปกติของชีวิต" เล่มนี้จะเป็นการวิเคราะห์การล่มสลายของเศรษฐกิจทุนนิยม จากมุมมองของพุทธศาสนา ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า สาเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดในทุกวันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเอาเส้นผิดปกติมาเป็นมาตรฐานและเป้าหมายปลายทางของชีวิต...การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คือการหันมาเริ่มต้นรับฟังภูมิปัญญาในเรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์ อันเป็น ‘เส้นปกติที่แท้จริงของชีวิต’ นั่นเอง
สัมผัสทองของราชาขยะ
สัมผัสทองของราชาขยะ

สมไทย วงษ์เจริญ, ดร.
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 224 หน้า

หนังสือที่จะเปิดเผยเรื่องราวชีวิตและแนวคิดอันล้ำค่าของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ...ผู้ก่อตั้งอาณาจักรขยะรีไซเคิลมูลค่ากว่าพันล้านที่ชื่อ "วงษ์พาณิชย์" และเจ้าของสโลแกน "ขยะคือทองคำ"…ในฐานะของบุคคลผู้มีทัศนคติที่แตกต่างจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม...ดร.สมไทย วงษ์เจริญ สามารถแปรเปลี่ยน "ขยะ" ที่ไร้ค่าในสายตาของคนทั่วไป ให้กลายเป็น "สิ่งอันล้ำค่า" ที่สร้างมูลค่าในแง่สินทรัพย์ และเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์…
มหันตภัยโลกร้อน Global Warming : เรื่องจริงที่คุณต้องรู้ ฉบับเยาวชน
มหันตภัยโลกร้อน Global Warming : เรื่องจริงที่คุณต้องรู้ ฉบับเยาวชน

วันฟ้าใส
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 145 บาท, จำนวน 136 หน้า

หนังสือเล่มนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการศึกษาถึงข้อเท็จจริงของ "ภาวะโลกร้อน" อย่างละเอียดครบถ้วนในรูปแบบที่ผสมผสานทั้งสาระและความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการดำเนินเรื่องด้วยการใช้ตัวการ์ตูนและภาพประกอบมากมาย (4 สีทั้งเล่ม) พร้อมข้อมูลสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาด้าน "ภาวะโลกร้อน" อย่างจริงจัง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความน่ากลัวของ "ภาวะโลกร้อน" และร่วมกันสร้างพลังคลื่นลูกใหม่ในการช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อย่างถูกต้อง
มหันตภัยโลกร้อน Global Warming : เรื่องจริงที่คุณต้องรู้
มหันตภัยโลกร้อน Global Warming : เรื่องจริงที่คุณต้องรู้

สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 192 หน้า

ขอเชิญสัมผัสกับข้อเท็จจริง ของวิกฤติการณ์โลกร้อนในเชิงลึก ทั้งสาเหต ุและผลกระทบในปัจจุบัน ที่มีต่อประชาคมโลก รวมถึงประเทศไทย พร้อมข้อมูลสนับสนุน ที่ถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ศึกษาด้าน "ภาวะโลกร้อน" หลายท่านในหลากมุมมอง เพื่อให้ตระหนักถึงความน่ากลัวของ "ภาวะโลกร้อน" ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว และร่วมกันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อย่างถูกต้อง
มีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยง The Millionaire Mentor
มีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยง The Millionaire Mentor

Greg S. Reid / ปิยะธิดา บูรพ์ภาค / ชญณา ศิริภิรมย์
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 144 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เป็นนิยายสอนบทเรียนที่ทรงพลัง ด้วยเรื่องราวที่กินใจ และกระจ่างชัด ซึ่งนำไปสู่การไขความลับ แห่งชัยชนะ ผ่านเรื่องราวของนักธุรกิจและลูกศิษย์ของเขา เนื้อหามีความเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง
Memory Box
Memory Box

ปรารถนา จริยวิลาศกุล (B+)
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 200 หน้า

กล่องเก็บบันทึก เรื่องราวดีๆ ที่มีประโยชน์ สำหรับการใช้ชีวิต อันอยู่ในความทรงจำ ของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่มองสิ่งรอบๆ ตัวในมุมที่ต่างออกไป ทุกๆ เรื่องที่เธอเล่านั้น ล้วนนำพาให้เราได้จินตนาการภาพสวยงามต่างๆ ไปตามเรื่องราว เหล่านั้นด้วย และที่สำคัญ ทุกๆ เรื่องนั้น แฝงไว้ด้วยสาระประโยชน์ และเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถสะกิด เตือนเราได้เสมอ เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้มัน เช่น Tip ดีๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยวิธีการง่ายๆ เป็นต้น
หิ่งห้อยปีกบาง กับการเดินทางของน้ำใส
หิ่งห้อยปีกบาง กับการเดินทางของน้ำใส

อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 155 บาท, จำนวน 160 หน้า

โลกในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดำเนินชีวิตกันอย่างเร่งรีบ มีความสับสนวุ่นวายในจิตใจ การที่ได้ให้รางวัลกับตัวเองด้วยการหลบไปพักตามรอยของครอบครัวเด็กหญิงน้ำใสที่อัมพวา... กายสบาย ใจอิ่มเอม กับวิถีชีวิตที่เนิบช้า มนต์เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และความงดงามของธรรมชาติแวดล้อม คงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อย...
เด็กชายน้ำของ...ตามหาสวรรค์
เด็กชายน้ำของ...ตามหาสวรรค์

พิณประภา ขันธวุธ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 192 หน้า

หนังสือชุดนิทานสั้นหลากหลายเรื่องสำหรับเด็กและเยาวชน จากผลงานของนักเขียนระดับรางวัล ที่หยิบยกเอาสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มาจินตนาการต่อในมุมที่สวยงาม เรียงร้อยด้วยสำนวนภาษาที่สร้างสรรค์และชวนให้ติดตาม ผู้อ่านจะสัมผัสได้ถึงความสุข ความมีชีวิตชีวา ในโลกแห่งจินตนาการ ซึ่งแฝงด้วยแง่คิดต่างๆ ที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว ฉบับรวมนิทานคัดสรร
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว ฉบับรวมนิทานคัดสรร

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 49 บาท, จำนวน 170 หน้า

เพื่อเป็นการแผ่ขยาย "พลังสีขาว" ในวงกว้างมากขึ้น สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่มพิเศษนี้ขึ้น ด้วยการคัดสรรนิทานจำนวน 14 เรื่อง จากหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" ทั้ง 4 เล่ม และจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ เข้าร่วมสมทบทุนมูลนิธิสัตยาไส เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมุ่งมั่นของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา...บุคคลผู้เป็นต้นแบบของการสร้าง "พลังสีขาว" ให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคม
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 4
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 4

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 192 หน้า

ขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินไปกับหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 4" ซึ่งถือเป็นเล่มปิดท้ายแล้วสำหรับหนังสือนิทานคุณธรรมชุดนี้ สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ "หัวใจสีขาว" ทุกๆ ดวงที่คอยติดตามหนังสือชุดนี้มาโดยตลอด การเปิดกว้างรับนิทานสีขาวเหล่านี้ให้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในหัวใจและหล่อหลอมให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของผู้อ่านทุกท่าน ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามุ่งมั่นและทุ่มเทจัดทำหนังสือชุดนี้ออกมาอย่างดีที่สุด
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 3
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 3

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 200 หน้า

หนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 3 พร้อมแล้วที่จะนำพาทุกท่านเพลิดเพลินไปกับคุณธรรมแห่งชีวิตผ่านเรื่องเล่า "นิทานสีขาว" อันหลากหลาย จากการเล่าเรื่องของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เช่นเดิม ซึ่งหนังสือเล่มนี้มาพร้อมด้วยหน้าปกสีเหลืองอร่าม จากความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะร่วมเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 2
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 2

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 232 หน้า

จากกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากผู้ที่ได้อ่านหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 1 ถือเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า "พลังสีขาว" เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสรรค์สร้างหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 2 นี้จนเสร็จสมบูรณ์ เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ณ เวลาใดก็ตาม ที่ท่านผู้อ่านกำลัง เผชิญกับปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพียงแค่มีภาพของนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากนิทานสีขาวอีก 24 เรื่องนี้ปรากฏขึ้นในใจ ที่จะมีส่วนช่วยคลี่คลายปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ พร้อมกับนำพาท่าน ไปพบทางออกที่สร้าง ความสงบสุขได้ นั่นก็ถือว่า พวกเราทำได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว...
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 1
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 1

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 224 หน้า

ท่ามกลางสังคมอันหลากสี ที่มีการปะปนคลุกเคล้ากัน ของสีสันสดใสแห่ง "ภาพมายาทางวัตถุ" และสีที่หม่นหมองแห่ง "ความทุกข์ทั้งปวง"...ยังคงมี "สีขาว" เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นสีแห่งคุณงามความดี ความพอดีพอเหมาะในทุกสรรพสิ่ง
ดั่งที่ได้ปรากฏชัดอยู่ ในนิทานร่วมสมัยเล่มนี้ ด้วยเจตนารมณ์ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่มุ่งหวังให้ "พลังสีขาว" เกิดขึ้นได้จริงกับทุกๆ คน ซึ่งสามารถสร้างความสงบสุข ในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์... ดังเช่นที่เกิดขึ้นแล้ว กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสัตยาไสทุกคน
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 4
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 4

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน / ส้มซ่า / ชนิกานต์ กิตติปฏิมาคุณ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 152 หน้า

ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้านเล่มที่ 4 นี้ เป็นการสอนให้น้องๆ รู้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตาย การเวียนว่ายตายเกิด กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ และวัฏฏะสงสาร ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำคำใหม่ว่า "คุกชีวิต" ให้เด็กๆ ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น...

ที่จริงแล้ว หัวข้อเหล่านี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง แม้ผู้ใหญ่ก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ฉะนั้น การถ่ายทอดหัวข้อลึกซึ้งด้วยการใช้คำพูดที่ง่ายๆ เช่นนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจได้ดีขึ้น แม้ผู้ใหญ่ที่ยังสงสัยในเรื่องเหล่านี้อยู่ ก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดจากหนังสือเล่มนี้เช่นกัน
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 3
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 3

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน / ส้มซ่า / ชนิกานต์ กิตติปฏิมาคุณ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 152 หน้า

ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้านเล่มที่ 3 นี้เป็นการเริ่มสอนน้องๆ ให้รู้จักวิธีการฝึกสติปัฏฐานสี่ หรือ วิปัสสนา ซึ่งเป็นทางสายตรงที่จะช่วยให้ตัวใจของเด็กๆ มีความแข็งแกร่ง อดทน และเกิดปัญญา รู้ทางออกเพื่อแก้ปัญหาชีวิต ทำให้สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้อย่างแท้จริง

โดยวิธีการถ่ายทอดผ่านภาพการ์ตูนและบทละคร ทำให้เรื่องการฝึกสติปัฏฐานสี่ซึ่งแม้ผู้ใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที ฉะนั้น จึงไม่เพียงแต่น้องๆ เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ แม้คุณพ่อคุณแม่เองก็ยังจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายเช่นกัน
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว