สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม : 49 รายการ
เจาะลึกเบื้องหลัง เพชรพระอุมา
เจาะลึกเบื้องหลัง เพชรพระอุมา

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 110 บาท, จำนวน _ หน้า

"เพชรพระอุมา" ของ "พนมเทียน" นั้น ถือว่าเป็นสุดยอดของนวนิยายแนวผจญภัยเองเยี่ยมเรื่องหนึ่งของเมืองไทย
และน่าจะเป็นนวนิยายที่อ่านได้เรื่องได้ราว ที่นับว่ายาวที่สุดในโลกทีเดียวรวมทั้งการใช้เวลาเขียนก็ยาวนานเกือบครึ่งชีวิตคนเรา คือนับตั้งแต่หน้าแรกเมื่อปี ๒๕๐๙ จวบจนบรรทัดสุดท้าย ในปีพ.ศ.๒๕๓๓ นั้นเป็นระยะเวลาเขียนนานกว่า ๒๕ ปีทีเดียว โดยนับความยาวได้ทั้งสิ้น ๔๘ เล่มจบ

แฟนนักอ่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ยิ่งอ่านยิ่งหลงใหล ยิ่งอ่าน ยิ่งมันส์ และ ยิ่งอ่านยิ่งวางไม่ลง!

รพินทร์ ไพรวัลย์, แงซาย, ม.ร.ว.หญิงดาริน วราฤทธิ์, ม.ร.ว.เชษฐา วราฤทธิ์, พ.ต.ไชยยันต์ อนันตรัย, มาเรีย ฮอฟมัน, พร้อมสี่พรานคู่ใจของจอมพรานรพินทร์ บุญคำ, เส่ย, เกิด, จัน รวมทั้ง คะหยิ่น, ส่างปา…พวกเขาทุกคนนั้น มีตัวตนจริงๆ หรือไม่? ถ้ามีตัวตนจริงๆ พวกเขาคือใคร?

และนี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ พนมเทียน ถอดใจเขียนเพื่อตอบคำถามถึง “ทุกสิ่งทุกอย่างในเพชรพระอุมา”…
เพชรพระอุมา เล่ม 48 ตอน มงกุฏไพร 4
เพชรพระอุมา เล่ม 48 ตอน มงกุฏไพร 4

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 47 ตอน มงกุฏไพร 3
เพชรพระอุมา เล่ม 47 ตอน มงกุฏไพร 3

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 46 ตอน มงกุฏไพร 2
เพชรพระอุมา เล่ม 46 ตอน มงกุฏไพร 2

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 45 ตอน มงกุฏไพร 1
เพชรพระอุมา เล่ม 45 ตอน มงกุฏไพร 1

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 44 ตอน แต่ปางบรรพ์ 4
เพชรพระอุมา เล่ม 44 ตอน แต่ปางบรรพ์ 4

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 43 ตอน แต่ปางบรรพ์ 3
เพชรพระอุมา เล่ม 43 ตอน แต่ปางบรรพ์ 3

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 42 ตอน แต่ปางบรรพ์ 2
เพชรพระอุมา เล่ม 42 ตอน แต่ปางบรรพ์ 2

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 41 ตอน แต่ปางบรรพ์ 1
เพชรพระอุมา เล่ม 41 ตอน แต่ปางบรรพ์ 1

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 40 ตอน นาคเทวี 4
เพชรพระอุมา เล่ม 40 ตอน นาคเทวี 4

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 39 ตอน นาคเทวี 3
เพชรพระอุมา เล่ม 39 ตอน นาคเทวี 3

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 38 ตอน นาคเทวี 2
เพชรพระอุมา เล่ม 38 ตอน นาคเทวี 2

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 37 ตอน นาคเทวี 1
เพชรพระอุมา เล่ม 37 ตอน นาคเทวี 1

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 36 ตอน จิตรางคนางค์ 4
เพชรพระอุมา เล่ม 36 ตอน จิตรางคนางค์ 4

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 35 ตอน จิตรางคนางค์ 3
เพชรพระอุมา เล่ม 35 ตอน จิตรางคนางค์ 3

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 34 ตอน จิตรางคนางค์ 2
เพชรพระอุมา เล่ม 34 ตอน จิตรางคนางค์ 2

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 33 ตอน จิตรางคนางค์ 1
เพชรพระอุมา เล่ม 33 ตอน จิตรางคนางค์ 1

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 32 ตอน ไอ้งาดำ 4
เพชรพระอุมา เล่ม 32 ตอน ไอ้งาดำ 4

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 31 ตอน ไอ้งาดำ 3
เพชรพระอุมา เล่ม 31 ตอน ไอ้งาดำ 3

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
เพชรพระอุมา เล่ม 30 ตอน ไอ้งาดำ 2
เพชรพระอุมา เล่ม 30 ตอน ไอ้งาดำ 2

พนมเทียน
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

วรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ “เพชรพระอุมา” ของ “พนมเทียน” บุรุษผู้ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “นักเขียนแห่งชาติ”
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว