บอร์ดวันแม่แห่งชาติ

บอร์ดวันแม่แห่งชาติ

ทีมงาน Pass Publishing
สำนักพิมพ์ พาส เอ็ดดูเคชั่น
ราคาปก 90 บาท, จำนวน 16 หน้า, ขนาด 21 x 29.5 ซม.

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บอร์ดวันแม่ประกอบด้วนส่วนต่างๆ ดังนี้ หัวข้อเรื่อง รูปพระราชินีขนาดโปสเตอร์ 1 แผ่น รูปพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระราชินีเช่น โครงการป่ารักน้ำ โครงการศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริพร้อมรายละเอียดของโครงการดังกล่าว พระราชประวัติ
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว