ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด

ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด

สิทธิชัย ฝรั่งทอง, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 166 หน้า

ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันทางการค้าอันดุเดือด ในยุคแห่งการเปิดเสรีทางการค้า
ทุกองค์กรธุรกิจต่างล้วนมุ่งหวังที่จะปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานโลจิสติกส์ของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง!

คำถามก็คือ คุณจะเหนือกว่า “คู่แข่ง” ได้อย่างไร?

หนังสือ “ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด” ได้นำเสนอ
วิธีผสมผสาน “สุดยอดกลยุทธ์ทางการตลาด” อย่างชาญฉลาดและแยบยล
ที่จะช่วยเพิ่มพลังและขับเคลื่อนโลจิสติกส์
ให้มุ่งหน้าสู่ผลกำไรและชัยชนะ
ให้กับองค์กรของคุณอย่างได้ผล!
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว