ศิลปะแห่งอำนาจ The Art of Power


"อำนาจนั้นมีความมีดีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น คือ การเพิ่มพูนความสุขของตนเอง และความสุขของผู้อื่น ความสงบสุขนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา ทว่าเรายังคงเป็นทุกข์อยู่เกือบตลอดเวลากับการวิ่งไล่ตามความอยากต่างๆนานาของตนเอง เรามัวแต่มองหาความสุขในอดีตหรือในอนาคต"

ท่านติช นัท ฮันห์...พระอาจารย์นิกายเซนคนสำคัญของโลก ผู้นำด้านจิตวิญญาณ และนักเขียนหนังสือขายดี...ได้พลิกความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจแบบเดิมๆ อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ ท่านได้เผยให้เห็นว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นมาจากภายใน สิ่งที่เราถวิลหากันอยู่นั้น เราทุกคนต่างมีอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ อำนาจยังคงเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน ในแต่ละวันเราทุกคนล้วนบริหารอำนาจในหลากหลายรูปแบบ และทุกการกระทำของเรานั้นส่งผลกับโลกที่เราอาศัยอยู่ ความทะยานอยากที่จะควบคุมและมีอำนาจที่แผ่ซ่านไปในทุกมิติของชีวิตเราทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนี่เองที่พรากเราไปจากความสุขที่แท้จริง ทัศนคติแบบ "ฉันสำคัญกว่าใคร" ที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมซึมแทรกเข้าไปส่งผลกับการตัดสินใจและการเลือกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นผลกำไรเป็นหลักอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปในโลกธุรกิจนั้น ได้สร้างความเครียด ความกลัว และความกังวลใจให้กับคนทุกอาชีพ

ท่านติช นัท ฮันห์ได้หยิบยกตัวอย่างที่มีสีสัน นำเสนอด้วยภาษาที่ตรงชัด พร้อมวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อทำให้เราเห็นว่าอำนาจอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่นั้นพาเราสู่การไขว่ขว้าที่ไม่เคยสุดสิ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายภายนอกต่างๆเช่น ตำแหน่ง หรือรายได้ ศิลปะแห่งอำนาจ ท้าทายความเข้าใจแบบเดิมๆที่เรามี พร้อมชี้หนทางให้เราเข้าถึงอำนาจอันแท้จริงที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม"ติช นัท ฮันห์ แสดงให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องส่วนตัว ความสงบสุขภายในใจ และสันติภาพของโลก"

- องค์ทะไล ลามะ


"…อำนาจมิใช่สิ่งเลวร้ายในตัวมันเอง แต่ว่าอำนาจที่ผู้คนแสวงหาอยู่เวลานี้มิใช่อำนาจที่จะทำให้เราเป็นสุขอย่างแท้จริง มีอำนาจที่ดีกว่านั้นที่สามารถนำความสุขมาให้แก่เราและผู้อื่นไปพร้อมๆ กัน นั่นคืออำนาจในการเข้าถึงความสงบเย็นภายในและเป็นอิสระจากความทุกข์ อำนาจชนิดนี้เป็น "อำนาจภายใน" ที่ไม่เรียกร้องชื่อเสียงเกียรติยศ ไม่ปรารถนาที่จะบงการผู้อื่นหรือจัดการธรรมชาติแวดล้อม แต่ก็ทำให้ชีวิตเต็มอิ่มและเป็นสุขได้ทุกขณะ..."

- พระไพศาล วิสาโล


"…ไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจหรือชาวนา เป็นนักการเมืองหรือชาวบ้าน เป็นเจ้านายหรือลูกน้อง เป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก เป็นครูหรือลูกศิษย์ เป็นพ่อแม่หรือลูก ฯลฯ ท่านสามารถสัมผัสกับอำนาจที่แท้จริง อำนาจทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ในตัวท่านได้ อันจะจรรโลงให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง มีอิสระ และมีความสุขอย่างแท้จริง…"

- ภิกษุณีนิรามิสา


"…ศิลปะแห่งอำนาจ เป็นคู่มือชีวิตที่สมบูรณ์ งดงาม ชัดเจนที่สุด ที่นำชีวิตเราสู่ความสุขแห่งการดำรงอยู่ในแต่ละขณะอย่างสมบูรณ์ ให้เราสามารถที่จะรัก และเป็นที่รัก สามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดในตัวเอง สามารถช่วยเหลือตัวเอง ให้พ้นจากความทุกข์ มีอิสรภาพทางใจ มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ เพราะอำนาจที่แท้จริงของมนุษย์ คือ อำนาจที่จะมีความสุข เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมทั้งปวง…"

- ฐิตินาถ ณ พัทลุง


"…เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์เรื่องการรับมือกับอำนาจได้อย่างตรงประเด็นเหมาะกับโลกปัจจุบันที่สุด เปิดมุมมองใหม่อย่างอ่อนโยน อ่านแล้วเหมือนเราได้ให้กำเนิดคำว่า "อำนาจ" ขึ้นมาใหม่ หนูดีชอบที่ท่านติช นัท ฮันห์ กล่าวว่า อำนาจ ชื่อเสียง เงินทอง หากเรารับมือเป็น ก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด ในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น…"

- หนูดี วนิษา เรซ
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว