เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ร่มไม้
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 216 หน้า

เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์เจาะลึก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา...อัจฉริยบุคคลบนเส้นทางสีขาว...ถึงมุมมองความคิดในทุกมิติ อันเกี่ยวเนื่องกับอดีต ปัจจุบัน อนาคต กับความจริงแห่งสรรพชีวิต ที่จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและรู้เท่าทัน "เกมชีวิต" เพื่อที่จะสามารถเล่นเกมชีวิตนี้ได้อย่างผู้มีสุข และสามารถไปถึงเป้าหมายปลายทางที่ถูกต้องของชีวิตได้ในที่สุด"…เมื่อมองไปรอบๆ ตัวในเวลานี้ เราจะพบกับปัญหาน้อยใหญ่เกิดขึ้นมากมายในสังคมมนุษย์ มีการทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันกัน มีการทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อม คุณธรรมความดีงามของผู้คนตกต่ำ ทุกปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่มนุษย์ "ไม่รู้จักตัวเอง"...หมายถึงไม่รู้ว่าตัวเองคือใคร มาอยู่ในโลกนี้ทำไม เพื่ออะไร แล้วสุดท้ายจะต้องไปไหน ทำให้เล่นเกมชีวิตผิดพลาดกันมาก แต่ถ้ามนุษย์รู้ว่าชีวิตของตนเองนั้นเริ่มต้นมาอย่างไรในอดีต ปัจจุบันเป็นอย่างไร แล้วจะไปสู่อนาคตหรือจุดหมายปลายทางของชีวิตได้เช่นไร...นั่นก็เท่ากับว่ามนุษย์ได้ "รู้จักตนเอง" ตั้งแต่ต้นจนจบ และเมื่อไรที่มนุษย์รู้จักตนเอง จนเข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ในฐานะ "มนุษย์" ได้ เมื่อนั้นเราจะได้คำตอบในทุกคำถามที่เคยแสวงหา และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นได้..."

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว