แนวทางสู่ความสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่)

แนวทางสู่ความสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 125 บาท, จำนวน 144 หน้า

บทเรียนแห่งชีวิตในโลกยุคใหม่ที่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้บรรจงเขียนขึ้นจากประสบการณ์ จากการศึกษา และจากการฝึกปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ในรูปแบบของบทเรียนและนิทานสั้นๆ หลากหลายบท ซึ่งให้อรรถรสในการอ่านและสามารถแฝงแง่คิดสำหรับชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้จักลดความทุกข์ อยู่ในโลกด้วยความสงบสุข และสามารถเล็งเห็นถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจน

ด้วยการที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสที่หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทหนังสือสารคดี สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านในวงกว้าง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา...เราจึงได้ทำการปรับโฉมหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง ทั้งในส่วนของหน้าปกและรูปเล่ม โดยไม่ได้มีการลดทอนเนื้อหาแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือน "คู่มือชีวิต" ที่ท่านผู้อ่านสามารถพกพาติดตัวได้สะดวกมากขึ้น และเพื่อให้หนังสือเล่มนี้สามารถเป็น "ของขวัญอันล้ำค่า" ได้เสมอ เมื่อใดที่ท่านผู้อ่านปรารถนาจะมอบสิ่งดีๆ แด่ผู้คนรอบข้างด้วยความรัก"…ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่คนมักจะไปติดความสุขที่เป็นเปลือก เลือกเสพแต่ความสุขของสิ่งภายนอก เราต้องให้ความสำคัญกับความสุขภายใน คือสุขที่เกิดจากใจที่มีเมตตา เมื่อจิตใจได้รับความสุขที่เกิดจากความเมตตาแล้ว มันจะเป็นความสุขที่มีคุณค่ามาก และพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกคน เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ให้ท่านตรึกตรองมองให้ชัด ท่านจะได้รู้ว่า นิทานเรื่องเล่าสั้นๆ ชัดๆ สร้างอริยสมบัติคือความสุขได้…"

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต


"…ขอบคุณอาจารย์ อาจอง ที่แต่งแต้มกระดาษธรรมดาๆ ด้วยตัวอักษรที่มีคุณค่าเป็นตำราของชีวิต ผ่านเรื่องเล่า นิทานสั้นๆ ที่แฝงปรัชญาของพุทธศาสนา สอดแทรกวิทยาศาสตร์ ร้อยเรียงเป็นเเรื่องราวอย่างลงตัว อ่านง่าย ย่อยง่าย แต่ลุ่มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ใจ...ขออนุโมทนา สาธุ ด้วยหัวใจที่เบิกบานเหมือนดอกบัวที่ได้รับแสงสว่าง..."

ภัทราวดี มีชูธน"...ด้วยความเป็นอัจฉริยะของผู้เขียน ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง แต่เลือกดำเนินชีวิตบนเส้นทางของธรรมะ จึงสามารถที่จะถ่ายทอดปรัชญา และมุมมองในการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม ซึ่งสอดแทรกวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ใช้เรื่องเล่าและนิทานมาเป็นอุทาหรณ์ อุปมาอุปไมย และสรุปให้ผู้อ่านได้เข้าใจในสัจธรรมของชีวิต ใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายและมีความหมาย ช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และซาบซึ้งในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง..."

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว