การบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management

การบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management

Tamara J. Erickson / Lynda Gratton / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 260 หน้า

สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการหาคนที่มีความสามารถเป็นเลิศเข้ามาทำงาน คือการรักษาพวกเขาเอาไว้กับองค์กรให้นานที่สุด

การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เป็นหนึ่งในหนังสือชุด คัมภีร์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่รวบรวมบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบุคลากรชั้นยอดในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสำคัญทั้งกับคนและตำแหน่งงาน การผลิตและพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถสูง การส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลงานดีเลิศอยู่เสมอ และการบริหารจัดการคนที่ทำงานกับองค์การมานาน เป็นต้น บทความเหล่านี้กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นลึกซึ้ง โดยคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายท่าน

ด้วยความรู้ในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณทันโลก ทันการแข่งขัน และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว