การบริหารการขาย Sale and Selling


ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร การบริหารการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณอยู่รอด

การบริหารการขาย (Sales and Selling) เป็นหนึ่งในหนังสือชุด คัมภีร์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่รวบรวมบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการขายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ กระตุ้นยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของบริษัทได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการขายไปสู่การขายที่ไม่กดดันผู้ซื้อ คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี วิธีการขายเชิงกลยุทธ์ในการขายสินค้าหรือบริหารที่มีมูลค่าสูง และการออกแบบกลยุทธ์การขายที่มุ่งเน้นลูกค้ามากยิ่งขึ้น เป็นต้น บทความเหล่านี้กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นลึกซึ้ง โดยคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายท่าน

ด้วยความรู้ในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณทันโลก ทันการแข่งขัน และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว