การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความ

แววมยุรา เหมือนนิล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

เทคนิคและกลวิธีการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ เพื่อให้เร็วและรู้สารแก่นของเรื่องที่อ่าน มีทั้งวิธีการอ่านตำรา บทความ สารคดี ร้อยกรอง เรื่องสั้นและนวนิยาย
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว